@@include('build/svg-sprite.svg')

Centrum Poczta Polska Ochrona utrzymuje certyfikaty ISO 9001–2015 i AQAP 2110–2016

Centrum Poczta Polska Ochrona (CPPO), która świadczy usługi w zakresie m.in. obsługi gotówki, konwojowania, stacjonarnej ochrony fizycznej czy zabezpieczeń technicznych i monitoringu, utrzymuje dwa prestiżowe certyfikaty – ISO 9001–2015 i AQAP 2110–2016. Dowodzą one spełnienia najwyższych standardów jakościowych, jakich oczekują klienci Spółki w obszarze zadań realizowanych przez CPPO.

W ostatnim czasie odbył się drugi audyt nadzoru normy ISO 9001-2015 i AQAP 2110-2016. Wynika z niego, że CPPO  znajduje się w gronie 3 proc. firm, w których Zintegrowany System Zarządzania Jakością działa najlepiej. Audyt został przeprowadzony przez firmę ISOCERT.

ISO 9001-2015 to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełnić system zarządzania jakością. Norma cieszy się dużą rozpoznawalnością i popularnością, a w pewnych branżach przyjmowana jest jako standard wymagany przy podjęciu współpracy.

Z kolei norma AQAP 2110-2016 to Publikacja Standaryzacyjna dotycząca Zapewnienia Jakości. Jej posiadanie potwierdza, że dostawca zapewnia obiektywną kontrolę, a produkt jest zgodny z wymogami umowy. Posiadanie Certyfikatu AQAP, w zależności od branży, daje możliwość uzyskania dodatkowych punktów w przetargach oraz ubiegania się o różnego rodzaju dotacje.

– Uzyskanie i utrzymanie certyfikatu jakości normy ISO 9001-2015 i AQAP 2110-2016 w CPPO, jest dla nas niezwykle ważne. Podkreśla to staranność świadczenia usług, jak i odzwierciedla renomę marki. Stosowanie zarządzania procesowego prowadzi do doskonalenia systemu działania, a w konsekwencji wpływa na satysfakcję Klienta, zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego – komentuje Wiesław Włodek, Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej

W roku 2021 Poczta Polska Ochrona uzyskała dwa prestiżowe certyfikaty dowodzące, że Poczta Polska spełnia najwyższe standardy jakościowe, których formalnego potwierdzenia często oczekują klienci. Pierwszy audyt Spółka przeszła pozytywnie w 2022 roku. Jego wynikiem było utrzymania certyfikatów potwierdzających, że organizacja wprowadziła i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami: PN- EN ISO 9001:2015-10 oraz AQAP 2110:2016.

Audyt certyfikacyjny, zakończony pozytywną decyzją o przyznaniu certyfikatów ISO 9001–2015 oraz AQAP 2110–2016 przeprowadzony został w dniach 18-19 lipca  br.  Niezależni audytorzy potwierdzili, że Centrum  Poczta Polska Ochrona świadczy szerokie spektrum realizowanych usług, posiada długoletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług. Atutami docenionymi przez ekspertów dokonujących certyfikacji były także wysokie kompetencje oraz doświadczenie personelu.

Uzyskanie certyfikatów podkreśla znaczenie Poczty Polskiej jako firmy, dla której ważne jest wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania oraz budowanie zaufania wśród klientów. Doświadczenie, umiejętności organizacyjne, baza logistyczna oraz wykwalifikowani pracownicy pozwalają dostosować ofertę do wymagań największych klientów każdej branży gospodarki i usługowej oraz do potrzeb urzędów administracji państwowej i samorządowej, jednostek budżetowych czy obiektów wojskowych.

Poczta Polska Ochrona, będąca jedną z jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej S.A., zatrudnia blisko 3200 pracowników, posiada 36 Centrów Obsługi Gotówki (COG), a także dysponuje flotą ponad 400 specjalistycznych pojazdów.