@@include('build/svg-sprite.svg')

Wielka inwestycja Poczty w Lublinie zrealizowana. Nowoczesny sorter paczkowy za 50 mln zł przyspieszy obsługę przesyłek

Poczta Polska uruchomiła nowy sorter paczkowy w lubelskiej sortowni. To druga z trzech nowoczesnych maszyn do automatycznego sortowania przesyłek KEP (kurierskich, ekspresowych i paczkowych), które Spółka oddaje do użytku w tym roku w swoich sortowniach. Tylko w Lublinie Poczta Polska przeznaczyła na realizację tej inwestycji niemal 50 mln zł. Wcześniej, w maju, podobne urządzenie zostało zainstalowane i uruchomione we Wrocławiu.

W uroczystości pierwszego uruchomienia nowego sortera udział wzięli m.in. Jan Kanthak, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych - nadzorujący Pocztę Polską, wojewoda lubelski – Lech Sprawka, wicemarszałek województwa lubelskiego – Zbigniew Wojciechowski, prezes Beumer Poland Group – Jarosław Gorczyński oraz Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej i wiceprezes Andrzej Bodziony.

Maszyna sortująca typu „Cross Belt” jest wyposażona w 3 podajniki ręczne, 1 teleskopowy, strefę kodowania ręcznego 2 stanowiska, 98 ześlizgów kierunkowych, 5 ześlizgów specjalnych, 48 ześlizgów pionowych oraz strefę podawania ręcznego małych przesyłek bezpośrednio na tace sortera (7 stanowisk). Długość całej pętli sortera wynosi 285 m, a jego wydajność operacyjna pozwoli na posortowanie ok. 7 tys. przesyłek na godzinę (z prędkością 2,5 m/s dla przesyłek standardowych).

Lubelski sorter to drugie takie urządzenie oddane do użytku w tym roku. W maju uruchomiony został sorter w sortowni we Wrocławiu, a w trzecim kwartale br. planowane jest zakończenie montażu kolejnego sortera w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą. W 2021 roku Ministerstwo Aktywów Państwowych podjęło decyzję o dokapitalizowaniu Poczty Polskiej w wysokości 190 mln zł. Środki te zostały przekazane na realizację zakupu i montażu nowoczesnych sorterów. Pełna kwota nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na ten cel to 350 mln zł.

W ramach projektu rozbudowy Architektury Sieci Logistycznej (ASL) Poczta Polska sukcesywnie przekształca swoją infrastrukturę logistyczną z listowej na paczkową. To odpowiedź Spółki na zmiany obserwowane na rynku pocztowym zarówno w Polsce, jak i na świecie. Modernizacja i budowa centrów logistycznych oraz ich umaszynowienie zapewni efektywną obsługę rozwijającego się rynku e-commerce.

– Skarb Państwa jako właściciel inwestuje w rozwój infrastruktury logistycznej Poczty Polskiej, a udzielone w 2021 r.  dofinansowanie z funduszu reprywatyzacji  pozwala na modernizację i budowę centrów logistycznych oraz ich umaszynowienie. Wspieramy działania Poczty Polskiej, ukierunkowane na zwiększenie niezawodności i konkurencyjności na wymagającym rynku logistyki paczek. Modernizacja infrastruktury Poczty Polskiej w Lublinie to kolejny w ostatnim czasie projekt, który zwiększa potencjał innowacyjności i konkurencyjności całego regionu – mówi Jan Kanthak, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Naszym celem jest znaczący wzrost przychodów z przesyłek kurierskich oraz szybka obsługa rosnących wolumenów przesyłek e-commerce. Aby go osiągnąć inwestujemy w modernizację obiektów logistycznych i parku maszynowego. To jedno z najważniejszych, strategicznych zadań prowadzonych obecnie w Spółce. Wzrost terminowości, przepustowości sieci i optymalizacja kosztów związanych z obsługą przesyłek, przełożą się na wzrost konkurencyjności usług świadczonych przez Pocztę Polską. Planowana pełna kwota nakładów inwestycyjnych na ten cel to ponad 350 mln zł. – podkreśla Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej.

Sorter posiada funkcjonalność wielostronnej automatycznej identyfikacji numerów nadania kodowanych we wszystkich standardowych oraz niestandardowych kodach jedno- oraz wielowymiarowych w połączeniu z danymi adresata, które są pozyskane z systemów nadawczych oraz dodatkowo funkcjonalność rozpoznawania adresu odbiorcy z użyciem OCR bezpośrednio z przesyłek lub etykiet na nich umieszczonych, stanowi wysoki potencjał dla dokładności operacji. Przyspiesza on rozdział oraz zminimalizuje udział opracowywania ręcznego. Innowacyjność tego rozwiązania jest unikalna w skali światowej i niespotykana w przypadku standardowych rozwiązań stosowanych przez konkurencyjnych operatorów.

Urządzenie jest „szyte na miarę” i dostosowane do potrzeb użytkowych Poczty Polskiej, jak również wielkości oraz potencjału sortowni. Innowacyjność rozwiązania pozwoli na uniwersalizm i obsługę różnej wielkości przesyłek. Komponent IT stanowi integralną część tej inwestycji, zarówno systemu automatyzacji procesu odczytywania kodów, jak i integracji z innymi systemami informatycznymi Poczty. Montaż zrealizowała firma BEUMER Group Poland sp. z o.o.

Automatyzacja Poczty Polskiej nabiera coraz większego tempa. Dzięki zrealizowanej inwestycji Spółka będzie dysponowała w pełni zmodernizowanym oraz umaszynowionym obiektem logistycznym we wschodniej części Polski. Zyskają na tym zarówno klienci, oczekujący najwyższej jakości świadczonych przez nas usług, jak też pracownicy, którym znacząco poprawią się warunki  pracy – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Sortownia w Lublinie pełni istotną funkcję dla obsługi logistycznej klientów umownych, obsługując w fazie nadawczej kilka tysięcy podmiotów m.in z branży e-commerce, Sektora Finansów Publicznych, sieci sprzedaży stacjonarnej. Dziennie przed sortownię przechodzi około 300 tys. sztuk przesyłek kurierskich i listowych.

Jeszcze w tym roku oddany do użytku zostanie również sorter w hali logistycznej Spółki w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą. Jednym z realizowanych obecnie przedsięwzięć strategicznych Poczty Polskiej jest również najem i umaszynowienie sortowni Warszawa II w miejscowości Ciemne k. Radzymina. Ta maszyna ma zostać oddana do użytku w II kw. 2024 roku.