Poczta Polska wspiera Fundację Rozwoju Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

Od kwietnia br. Poczta Polska rozpoczęła współpracę z Fundacją Rozwoju ZSŁ. Celem wspólnych działań jest kultywowanie pamięci o patronach szkoły – bohaterskich Obrońcach Poczty Polskiej.

Fundacja Rozwoju Zespołu Szkół Łączności wraz z Zespołem Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, to instytucje silnie związane z historią Poczty. Placówka oświatowa funkcjonuje w tym samym budynku, w którym znajduje się również Urząd Pocztowy Gdańsk 1. To właśnie w tym gmachu bronili się Polacy zaatakowani przez Niemców 1 września 1939 r. Placówka przez wiele lat kształciła kadry pocztowe – do 1989 roku istniały tu klasy o profilu pocztowym, zaś jej mury opuściło liczne grono przyszłych Pocztowców.

Jesteśmy świadomi misji społecznej naszej firmy. Poczta to instytucja z wielkimi tradycjami, której historia silnie związana jest z losami Ojczyzny. Wśród Pocztowców mieliśmy wielu Bohaterów, którzy walczyli o wolną i niezależną Polskę, niejednokrotnie płacąc za swój heroizm najwyższą cenę. Dlatego też Poczta wspiera działania mające na celu kultywowanie pamięci o ludziach, którym los kraju nie był obojętny. Dbamy o to, aby pamięć o Bohaterach była żywa, a ich dokonania stanowiły wzór dla młodszych pokoleń – mówi Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Fundacja Rozwoju ZSŁ realizuje szereg działań związanych z upamiętnieniem heroicznych Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Organizacja rozpoczęła niedawno również prace nad stworzeniem ogólnodostępnego dla zwiedzających Szkolnego Muzeum Techniki w budynku ZSŁ. Uczniowie rokrocznie biorą udział w uroczystościach związanych z obroną Poczty Polskiej. Fundacja dba również o usytuowany w murach szkoły pomnik Erwinki Barzychowskiej, pierwszej dziecięcej ofiary II wojny światowej w Gdańsku.