@@include('build/svg-sprite.svg')

Kolejna umowa na obsługę wszystkich Izb Administracji Skarbowej w kraju

Poczta Polska po raz kolejny wygrała przetarg na obsługę przekazów pocztowych w obrocie krajowym organizowany przez Izbę Administracji Skarbowej (IAS) w Bydgoszczy. Tym samym Spółka będzie kontynuować współpracę ze wszystkimi IAS na terenie całego kraju co najmniej przez kolejne dwa lata.   

Oferta Poczty Polskiej, dotycząca obsługi przekazów pocztowych w obrocie krajowym, była najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez IAS i opiewała na kwotę ponad 60 mln zł. Na mocy podpisanej umowy, Spółka będzie świadczyć usługę na rzecz wszystkich – niemal 450 – jednostek Izby Administracji Skarbowej (16 Izb Administracji Skarbowej wraz z podległymi jednostkami) przez kolejne 24 miesiące.

 – Kontynuacja współpracy z IAS to nie tylko kwestia naszej oferty cenowej, ale także dowód wiarygodności i zaufania do Spółki, którym obdarzają nas instytucje państwowe. Poczta Polska podpisuje z nimi kolejne umowy na świadczenie różnorodnych usług – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Kolejny wygrany przetarg na obsługę IAS to potwierdzenie skuteczności biznesowej Poczty Polskiej, przekładające się na stabilne przychody w perspektywie dwóch najbliższych lat. Wieloletnia współpraca Izby Administracji Publicznej i Poczty Polskiej dotyczy obsługi przekazów pocztowych oraz innych usług, świadczonych na rzecz wszystkich jednostek Izby: usług listowych, paczkowych, przesyłek kurierskich oraz przesyłek hybrydowych (przyjmowanie przesyłek z korespondencją w formie elektronicznej a następnie ich drukowanie, kopertowanie, przemieszczenie i doręczenie do adresata w formie papierowej).

Izba Administracji Skarbowej, kluczowy klient Poczty Polskiej z sektora publicznego, realizuje zadania na potrzeby państwa i obywateli, poprzez nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe. Do najważniejszych z nich należą: kontrola podatkowa, rejestracja podatników, egzekucja podatkowa, prowadzenie spraw karno- skarbowych. W ramach swoich zadań IAS prowadzi również działalność informacyjno – edukacyjną, a także pomoc publiczną i dotacje.

Obsługa firm z sektora finansów publicznych

Dla podmiotów z sektora finansów publicznych, z którym współpraca ma dla Spółki wymiar strategiczny, Poczta Polska oferuje kompleksową obsługę przesyłek zawierających informacje np. o decyzjach podatkowych. Corocznie, wszystkie gminy istniejące na terenie Polski mają obowiązek dostarczenia decyzji dotyczących ustalenia wysokości podatku od nieruchomości. Otrzymują je osoby zamieszkujące na terenie konkretnych gmin.

Poczta Polska kompleksowo obsługuje przesyłki nadawane przez Urzędy Miasta największych aglomeracji. Cały proces, polegający na opracowaniu wydruków z personalizacją (na podstawie przekazanej bazy danych od Klienta), kopertowaniu i realizacji innych czynności pozwalających na finalny odbiór przesyłki, realizuje Poczta Polska. W ubiegłych latach decyzje podatkowe w wielu miastach dostarczali samodzielnie pracownicy Urzędów Miast.

– Klienci coraz częściej dostrzegają korzyści wynikające z kompleksowej obsługi całego procesu – od wydrukowania korespondencji poprzez jej konfekcjonowanie, aż do jej finalnego doręczenia – przez jednego wykonawcę. Niektóre z Urzędów Miast obsługujemy w tym zakresie od kilku lat. Rokrocznie nadają one kilkaset tysięcy decyzji podatkowych – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.  

Do grona klientów z sektora publicznego, obsługiwanych przez Pocztę Polska należą także: ZUS, Sądy Powszechne, Izba Skarbowa, KRUS, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Zdrowia, Prokuratura Krajowa, GITD oraz NFZ. Poczta Polska świadczy dla nich usługi obsługi przesyłek czy doręczania świadczeń (renty i emerytury) realizując długoterminowe umowy, będące następstwem postępowań przetargowych wygranych przez Spółkę. Spółka współpracuje także z największymi polskimi bankami, firmami energetycznymi i firmami ubezpieczeniowymi.

Jako podmiot publiczny Poczta Polska angażuje się także w różne projekty realizowane we współpracy z instytucjami publicznymi. Wśród nich było m.in. udostępnianie wybranych placówek pocztowych doradcom ZUS – ds. emerytur oraz wpierających obywateli w procesie składania wniosków o świadczenia (500+, program „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”, „Dobry Start”), zaangażowanie w akcje edukacyjne i działania prewencyjne prowadzone przez Policję (oszustwa wobec seniorów) oraz NFZ (Infolinii Narodowego Programu Szczepień czy doręczanie pulsoksymetrów osobom zakażonym Covid-19).