@@include('build/svg-sprite.svg')

Poczta Polska zakończyła kolejny etap modernizacji wrocławskiej sortowni

Zakończono prace adaptacyjne hali logistycznej Poczty Polskiej we Wrocławiu. Obecnie finalizowane są również prace w zakresie posadowienia nowego sortera, umożliwiającego automatyczne opracowywanie przesyłek pocztowych. Uruchomienie nowego sortera do automatycznego opracowania przesyłek KEP ma nastąpić jeszcze w I połowie br.

W grudniu 2022 r. zakończono I etap prac adaptacyjnych, dzięki czemu obiekt zyskał dodatkowe 1500m2 powierzchni (rozbudowa hali magazynowej oraz budowa budynku biurowego). Etap II zakładał dostosowanie istniejącego budynku do potrzeb montowanego sortera. W ramach przeprowadzanych działań dokonano likwidacji części pomieszczeń biurowych i boksów technologicznych oraz przeniesienia punktu pocztowego, zwalniając tym samym przestrzeń dla nowej maszyny sortującej. Część pomieszczeń znajdujących się w likwidowanej zabudowie docelowo zostanie przeniesiona do nowo powstałego budynku biurowego.

Unowocześniamy i rozwijamy obecną sieć logistyczną Poczty Polskiej. W perspektywie najbliższych lat ta zmiana pozwoli nam na dalszy rozwój biznesu w obszarach KEP, e-commerce i usług logistycznych, które są filarami strategii Spółki. Celem projektu jest również poprawa efektywności aktualnej sieci logistycznej - wzrost terminowości, przepustowości sieci i optymalizacja kosztów związanych z obsługą przesyłek. Nie bez znaczenia jest również poprawa warunków pracy naszych pracowników – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Po przeprowadzonej modernizacji obiekt zyskał dodatkowych 17 bram kurierskich. Oznacza to, że pracownicy sortowni w sumie będą mieli do dyspozycji 69 bram kurierskich wraz z podjazdami. Aktualnie trwają przygotowania do odbiorów zakończonych robót budowlanych.

Obecnie w obiekcie realizowane są aktywności związane z montowaniem sortera. Prace montażowe są zaawansowane w 95%. Jednocześnie rozpoczęły się testy akceptacyjne oraz integracja systemów IT. W tym celu została już przygotowana szyna danych, która stanowi integralną komunikację wszystkich przesyłanych danych pomiędzy systemami Poczty Polskiej a systemem sortera. Dostosowane są również systemy obsługujące dane operacyjne związane z obsługą przesyłek.