Uroczysta prezentacja kartki pocztowej emisji "160. rocznica bitwy pod Węgrowem"

Prezes oraz wiceprezes Poczty Polskiej, na zaproszenie węgrowskich samorządowców, wzięli udział w uroczystych obchodach rocznicy bitwy pod Węgrowem. To jedno z najbardziej znanych starć w trakcie Powstania Styczniowego, które było ostatnim i największym zbrojnym zrywem narodu polskiego przed odzyskaniem niepodległości w 1918 roku.

Obchody 160. rocznicy bitwy pod Węgrowem odbyły się 19 stycznia br. w wirydarzu Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie. Z tej okazji Poczta Polska wprowadziła kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty, upamiętniającą polskich patriotów, uczestników starcia, które rozegrało się na tych ziemiach w 1863 r.

Świadomość narodowa i historyczna, ukształtowane na podłożu wspólnoty losów dziejowych narodu, to warunek trwałego funkcjonowania każdego społeczeństwa. Poczta, poprzez wyjątkową odsłonę emisji filatelistycznej „160. rocznica bitwy pod Węgrowem”, pragnie przypomnieć o tych patriotach, którzy wykazując się olbrzymim męstwem i odwagą, sprzeciwili się rosyjskiej władzy. Nasze wydawnictwo jest również symbolicznym wyrazem uznania i podziękowania dla przodków walczących o suwerenność Ojczyzny w czasach, kiedy wizja ta wydawała się być wyjątkowo odległa – podkreślił Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej.

Powiększona kartka pocztowa została odsłonięta przez senator RP Marię Koc, prezesa Poczty Polskiej Krzysztofa Falkowskiego, starostę węgrowskiego Ewę Besztak i Leszka Redosza - przewodniczącego Rady Powiatu Węgrowskiego.

W prawym górnym rogu strony adresowej kartki nadrukowano znak opłaty pocztowej, na którym umieszczono zdjęcie mogiły Powstańców Styczniowych, poległych w bitwie pod Węgrowem. Po lewej stronie widoczna jest akwarela Maksymiliana Oborskiego „Janko Sokół”. W części ilustracyjnej kartki przedstawiono anonimową litografię wiedeńską „Bitwa pod Węgrowem”. 

Poczta Polska honorując polskich bohaterów, uczestników zrywu niepodległościowego z 1863 r., wydaje w tym roku 3 kartki z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej. Oprócz emisji "160. rocznica bitwy pod Węgrowem” zaprezentowane zostanie także wydawnictwo „160. rocznica Powstania Styczniowego”. Spółka upamiętni również w ten sposób Stanisława Brzóskę – polskiego duchownego, generała i naczelnego kapelana województwa podlaskiego w trakcie Powstania z 1863 r.

Nie są to pierwsze wydawnictwa Poczty Polskiej honorujące zbrojną walkę Polaków o wolność i suwerenność Ojczyzny. Wśród wielu ostatnich emisji warto przypomnieć  walory poświęcone m.in. 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego, 78. rocznicy Powstania Warszawskiego czy 40. rocznicy Gorzowskiego Sierpnia.