@@include('build/svg-sprite.svg')

Poczta Polska zawarła umowę na zakup i montaż największego sortera w Spółce o wartości 120 mln zł

19 stycznia br. Poczta Polska podpisała umowę na zakup i montaż sortera do automatycznego opracowania przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP). Maszyna zasili nową sortownię w okolicy Radzymina, tzw. Warszawę II. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 120 mln zł. 

Poczta Polska konsekwentnie realizuje jedną z najważniejszych inwestycji na przestrzeni ostatnich lat w zakresie modernizacji i montażu urządzeń, umożliwiających optymalizację efektywności sieci logistycznej.  Maszyny znajdą się zarówno w już istniejących, jak i nowo budowanych sortowniach Spółki.

Sorter zakupiony przez Pocztę Polską będzie miał kształt pętli i zostanie wykonany w technologii „Cross-Belt”. Dzięki sześciu liniom podawania automatycznego, sześciu liniom podawania ręcznego i ponad 300 ześlizgom, będzie to największa z dotychczasowych maszyn w Poczcie Polskiej. Wydajność operacyjna urządzenia pozwoli na posortowanie 15 tys. przesyłek na godzinę. Nowa maszyna opracuje nie tylko przesyłki z własnego obszaru działania, ale również stanie się wsparciem dla pozostałych jednostek logistycznych Poczty Polskiej. Nowy sprzęt zostanie zintegrowany z systemem śledzenia przesyłek.  Dostawcą sortera będzie BEUMER Group Poland sp. z o.o.

Poczta Polska konsekwentnie inwestuje w nowoczesne rozwiązania logistyczne, co znajduje odzwierciedlenie w podpisanej umowie na zakup i montaż największego sortera w Spółce. Na ten cel przeznaczamy 120 mln zł. Urządzenie stanie się sercem nowoczesnego kompleksu logistycznego Warszawa II. Dążymy do tego, aby szybko i sprawnie obsługiwać powierzone nam paczki, jeszcze skuteczniej konkurując o wymagającego Klienta podkreśla Krzysztof Falkowski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Nowoczesny sorter trafi do nowego obiektu logistycznego Poczty Polskiej (tzw. Warszawa II), a jego uruchomienie planowane jest na drugi kwartał 2024 roku. Budowany kompleks o łącznej powierzchni prawie 50 tys. m2 obejmie m.in. budynki hali magazynowej cross dock oraz powierzchni magazynowo – operacyjnej, dedykowanej sortowaniu i ekspediowaniu przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych, w której zostanie zamontowany sorter.

–  Poczta Polska, dbając o nowoczesność i innowacyjność rozwiązań logistycznych, inwestuje w nowy park maszynowy. Naszym celem jest znaczący wzrostów przychodów z przesyłek kurierskich, aby go osiągnąć inwestujemy w automatyczne sortery oraz systemy informatyczne, a także pozyskujemy nowe hale do sprawnej obsługi różnego rodzaju przesyłek – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej. 

Poczta Polska podejmuje szereg działań zmierzających ku unowocześnieniu obecnej sieci logistycznej oraz jej umaszynowieniu. W perspektywie najbliższych umożliwi to Spółce realizację celów, stanowiących jeden z filarów strategii, w tym dalszy rozwój perspektywicznych usług kurierskich i paczkowych, e-commerce i  logistycznych.

W ramach realizacji projektu Architektura Sieci Logistycznej Spółka realizuje prace adaptacyjno-budowlane oraz montaż nowych sorterów w obiektach we Wrocławiu, Lublinie i Lisim Ogonie pod Bydgoszczą. Wartość inwestycji w 3 powyższych obiektach logistycznych sięga 220 mln zł. Jest to największa jednorazowa inwestycja w automatyzację procesów logistycznych od początku historii Spółki. Realizowane są również postępowania przetargowe w ramach pozyskania nowych obiektów logistycznych wchodzących w skład infrastruktury Poczty Polskiej w Krakowie i Łodzi.