14 grudnia br. rusza licytacja atrakcyjnej nieruchomości Poczty w Tczewie

Poczta Polska wystawia na sprzedaż atrakcyjnie zlokalizowaną nieruchomość w Tczewie, jednym z najstarszych miast na Pomorzu, położonym około 30 km od Gdańska. Przyszły właściciel może zagospodarować inwestycję m.in. pod przestrzeń magazynową, dużą halę czy pomieszczenia biurowe lub techniczne.  

Położenie nieruchomości jest korzystne pod względem komunikacyjnym i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie powstałego w 2012 r. obszaru Transportowego Węzła Komunikacyjnego. Dodatkowo zaletą położenia działki jest Dworzec PKP – to jeden z 3 głównych dworców Pomorza, który odprawia dzienne około 25 tys. osób. Węzeł obejmuje obszar około 5,2 ha powierzchni obsługującej podróżnych korzystających z transportu kolejowego w tym SKM, autobusowego – komunikacji miejskiej i międzymiastowej, a także parkingów samochodowych. Okolica działki jest spokojna, ponieważ wokół nieruchomości dominuje zabudowa wielorodzinna. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się również popularna galeria handlowa.  

Poczta Polska wystawia na sprzedaż nieruchomości, które nie są już przez Spółkę wykorzystywane biznesowo, a stanowią ciekawe propozycje z uwagi na atrakcyjne usytuowanie. Efektywne gospodarowanie majątkiem jest elementem polityki strategicznego zarządzania inwestycjami. Poczta Polska inwestuje natomiast w automatyzację i rozbudowę sieci logistycznej. 

Tczew to gmina nadwiślańska położona przy dwóch głównych drogach międzynarodowych: A-1 (krajowa Nr 1), łącząca aglomerację trójmiejską z południem kraju i drogę Nr 22 Kostrzyn – Berlin – Gorzów Wielkopolski, łącząca Starogard Gdański z Malborkiem i Elblągiem. Od strony wschodniej naturalnie przylega do rzeki Wisły i swym obszarem okala miasto Tczew. Główny węzeł kolejowy znajdujący się w Tczewie umożliwia dogodną komunikację z większością miast w całej Polsce. Istnieje także połączenie autobusowe z Gdańskiem, Starogardem Gdańskim, Malborkiem i Gniewem. Atrakcyjność gminy wzrosła w związku z autostradą Północ-Południe oraz węzłów komunikacyjnych w Stanisławiu i Swarożynie. 

Budynek biurowy o powierzchni zabudowy 774 m2 jest częściowo podpiwniczony. Na jego parterze znajdują się pomieszczenia, w których dawniej znajdował się urząd pocztowy. Posiada również instalacje: elektryczną, wodociągową, odgromową oraz wentylację i klimatyzację. Budynek ma jedno piętro, a na jego parterze znajdują się powierzchnie magazynowe z bramą garażową od strony peronu kolejowego. Na piętrze mieszczą się pomieszczenia biurowe. Wszystkie powierzchnie w nadziemnych kondygnacjach budynku mają wysokość powyżej 3m. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe i winda towarowa. Ogrzewanie budynku jest na olej opałowy. Parter budynku niemieszkalnego ma bramę garażową i przylegającą do niej rampę. Budynki są funkcjonalnie połączone wewnątrz przejściem z piwnicy budynku biurowego. Działka o powierzchni 1527,00 m2 ma kształt regularnego prostokąta, teren wokół niej jest ogrodzony i dysponuje kilkoma miejscami postojowymi. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w obrębie terenu 6U przeznaczonego dla zabudowy usługowej.

Nieruchomość nie została ujęta w gminnej ewidencji zabytków. Znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Dla przedmiotowej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Teren przedmiotowej działki nie jest położony w obszarze zdegradowanym i nie jest objęty obszarem rewitalizacji. Przez nieruchomość przebiega sieć infrastruktury technicznej, która nie jest własnością Poczty Polskiej. 

Cena wywoławcza netto wynosi 1 500 000,00 zł, minimalne postąpienie: 20 000,00 zł i wadium: 150 000,00 zł (sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT). Cena wywoławcza stanowi Cenę wywoławczą, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 2 Regulaminu. Wadium, wnoszone w pieniądzu, powinno być wpłacone nie później niż do dnia 09.12.2022 r., przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Poczty Polskiej S.A. kwotą wadium. 

– Konsekwentnie porządkujemy kwestie dotyczące posiadanych nieruchomości, dopasowując swoje zasoby do aktualnych i planowanych potrzeb biznesowych. Sprzedaż budynków, których Poczta Polska w pełni nie wykorzystuje, z jednej strony przyniesie całej firmie oszczędności, z drugiej – konkretne korzyści – mówi Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej. – Gospodarowanie majątkiem jest dla Poczty Polskiej kluczowe i przyczynia się do skuteczniejszej realizacji strategicznych inwestycji w automatyzację i rozbudowę sieci logistycznej – dodaje rzecznik prasowy Poczty Polskiej. 

Wszystkie ogłoszenia o postępowaniach (przetargowych i bezprzetargowych) na sprzedaż nieruchomości Poczty Polskiej, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (www.mib.bip.gov.pl) oraz na pocztowej stronie internetowej, dedykowanej sprzedaży nieruchomości (www.nieruchomosci.poczta-polska.pl). 

Link:  

http://nieruchomosci.poczta-polska.pl/nieruchomosci/tczew-dzialka-zabudowana/