@@include('build/svg-sprite.svg')

Pracownica Poczty Polskiej uchroniła seniorkę przed oszustwem

Dzięki czujności Pani Elżbiety, pracownicy placówki w Gorzowie Wielkopolskim, udało się uchronić oszczędności Klientki. Zdenerwowana i roztrzęsiona seniorka, która odwiedziła urząd pocztowy, chciała wypłacić znaczną kwotę pieniędzy. Pracownicy Poczty Polskiej są uwrażliwiani na takie sytuacje, dzięki czemu rocznie udaje się uchronić wielu Klientów przed próbami wyłudzenia oszczędności.

Poczta Polska po raz kolejny zapobiegła przestępstwu, którego ofiarą miała paść starsza klientka. 7 listopada br. do okienka Urzędu Pocztowego Gorzów Wlkp. 16 zgłosiła się seniorka, która chciała dokonać wypłaty znacznej kwoty z konta w Banku Pocztowym. Wzbudziło to w pracownicy placówki pocztowej podejrzenie, że starsza kobieta mogła paść ofiarą oszustwa. Seniorka była bardzo zdenerwowana i roztrzęsiona. Nasza pracownica, w celu potwierdzenia swoich podejrzeń, zapytała starszą kobietę, w jakim celu wypłaca gotówkę. Klientka nic nie odpowiedziała, również na kolejne pytania weryfikacyjne dotyczące podwodów wypłaty, mogących wskazywać na oszustwo. Wystraszona Klientka stwierdziła jedynie, że jej telefon jest podsłuchiwany, a ona sama jakoby uczestniczy w "tajnej akcji policji". Po tych słowach pracownica uspokoiła seniorkę i wezwała funkcjonariuszy. Pieniądze Klientki szybko powróciły na jej konto. Policja spisała zeznanie i odwiozła roztrzęsioną kobietę na komisariat, a następnie do domu.

Pocztowcy wielokrotnie udowadniali, że los Klientów nie jest im obojętny. Czujność i dalsze decyzje Pani Elżbiety, która trafnie zdiagnozowała przyczynę podejrzanego zachowania seniorki, określić można mianem wzorcowej postawy. Jako Poczta Polska działamy dwutorowo – z jednej strony informujemy Klientów o zagrożeniach, a z drugiej – uczulamy naszych pracowników, by zwracali uwagę na niestandardowe zachowania gości placówek – zaznacza Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Poczta Polska od lat ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod przedstawicieli zawodów zaufania publicznego czy rzekomych znajomych i próbują wyłudzić pieniądze. Pracownicy Spółki są przygotowani na to, aby pomagać klientom w takich sytuacjach. Poczta Polska jest instytucją zaufania publicznego, a nasz unikalny kontakt z klientami pozwala lepiej niż innym rozpoznawać ich potrzeby i dostrzegać ewentualne zagrożenia. Sprawcy tego typu oszustw są często zatrzymywani dzięki pomocy osób, które mają świadomość tego, że ktoś może być ofiarą oszustwa.