@@include('build/svg-sprite.svg')

Poczta Polska rozpoczyna prace modernizacyjne w lubelskiej sortowni

Poczta Polska przygotowuje się do instalacji nowoczesnego sortera paczkowego w lubelskiej hali logistycznej. Spółka podpisała umowę z wykonawcą oraz inwestorem zastępczym, którzy zajmą się pracami budowlanymi umożliwiającymi montaż nowoczesnego sortera paczkowego.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac budowlanych F.H.U. COMPLEX Marta Konieczna ze Starego Sącza, jak również inwestora zastępczego ZDI Sp. z o.o. z Zamościa. Zgodnie z zaakceptowanym przez Pocztę Polską harmonogramem, wykonawca oraz inwestor niezwłocznie przystąpili do prac, które powinny zakończyć się w październiku br.

Po rozpoczęciu prac modernizacyjnych w naszej wrocławskiej hali, teraz przyszedł czas na sortownię w Lublinie. Poczta Polska kompleksowo podchodzi do zagadnienia optymalizacji i poprawy efektywności procesów logistycznych, której efekty wkrótce odczują mieszkańcy całego kraju. Marka narodowego operatora powinna kojarzyć się z najwyższą jakością świadczonych usług i do tego celu zmierzamy, modernizując nasze obiekty i dostosowując je do zwiększającego się wolumenu przesyłek paczkowych. Usługi kurierskie i paczkowe to przyszłość, dlatego zmiany w tym obszarze traktujemy priorytetowo – podkreśla prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot.

Główny budynek zlokalizowany przy ul. Moritza 2 w Lublinie, o powierzchni ponad 17,4 tys. m2, pełni funkcję węzła rozdzielczego do obsługi przesyłek listowych, kurierskich i paletowych. Zakres prac zakłada zmianę układu pomieszczeń oraz funkcjonalności obiektu, ale bez wpływu na jego kształt i powierzchnię. Zaplanowany został demontaż lekkich ścianek systemowych w środkowej części hali pod przyszłą maszynę sortującą. Część pomieszczeń, znajdujących się w likwidowanych strefach, zostanie przeniesiona do innej część hali w celu zapewnienia funkcjonalności obiektu. Prace adaptacyjne będą również obejmowały instalacje dodatkowych 15 bram kurierskich oraz przebudowanie placu manewrowego.

Unowocześnienie obecnej sieci logistycznej Poczty Polskiej, to jeden z filarów strategii Spółki, która w perspektywie najbliższych latach pozwoli na dalszy rozwój biznesu w obszarach KEP, e-commerce, usług logistycznych i międzynarodowych.  Modernizacja hali w lubelskiej sortowni to kolejny krok w kierunku nowoczesności i poprawy efektywności obsługi przesyłek dla klientów biznesowych i indywidualnych – podkreśla Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Prace wewnętrze i zewnętrzne będą wykonywane równolegle, a ostateczny termin ich zakończenia to październik 2022 roku.

Rozwój infrastruktury logistycznej Poczty Polskiej jest jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych prowadzonych obecnie w Spółce. Konsekwentnie lokujemy środki w rozbudowę bazy infrastrukturalnej oraz zwiększamy potencjał technologiczny Poczty Polskiej, przystosowując nieruchomości do wymagań współczesnej logistyki pocztowej – mówi Krzysztof Falkowski, wiceprezes Poczty Polskiej.

Sortownia w Lublinie pełni istotną rolę dla obsługi logistycznej klientów umownych, obsługując niemal 5 tys. podmiotów m.in z branży e-commerce, Sektora Finansów Publicznych, sieci sprzedaży stacjonarnej. Ponadto realizuje usługę przesyłki paletowej, z której korzysta ponad 220 klientów. Średni dzienny wolumen palet liczy ok. 580 sztuk.

Doręczenia przesyłek na tym obszarze działania realizuje łącznie 360 kurierów i listonoszy, a dziennie przez lubelską sortownię przechodzi ponad 300 tys. przesyłek listowych i 50 tys. przesyłek paczkowych i kurierskich. Instalacja nowego sortera pozwoli na 50% wzrost przepustowości sortowni w zakresie sortowania paczek.

Poczta Polska realizuje projekt transformacji sieci logistycznej do obsługi zwiększającego się wolumenu przesyłek KEP (kurier, ekspres, paczka). Jak już informowaliśmy, Ministerstwo Aktywów Państwowych podjęło decyzję o dokapitalizowaniu Poczty Polskiej w wysokości 190 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na realizację planowanych od wielu lat inwestycji w zakresie Architektury Sieci Logistycznej (ASL). Planowana pełna kwota nakładów inwestycyjnych na ten cel to ok. 760 mln zł w latach 2021–2025.

Architektura Sieci Logistycznej to jedna z najważniejszych inicjatyw strategicznych Poczty Polskiej. Realizacja tego projektu umożliwi płynną transformację obecnej sieci logistycznej, przystosowanej głównie do obsługi listów, do sieci docelowej, w której prym wieść będą przesyłki KEP  i e-commerce.

W ostatnim czasie rozpoczęly się również prace adaptacyjne sortowni we Wrocławiu. Mają one na celu przebudowę oraz rozbudowę istniejącej hali, jak również dostosowanie realizowanych na niej procesów pod instalację nowego sortera paczkowego.