Czekasz na przesyłkę rejestrowaną? Sprawdź najdogodniejsze formy jej odbioru

W portfolio Poczty Polskiej znajdują się dogodne usługi w zakresie odbioru przesyłek rejestrowanych. Na żądanie klienta przesyłka rejestrowana może zostać przekazana bezpośrednio do skrzynek pocztowych, przekierowana pod wskazany adres, czy przechowywana nawet do 4 tygodni. Usługi można sprawnie zamówić – także drogą online.

Każda przesyłka rejestrowana Poczty Polskiej ma kilka wariantów odbioru – wszystko po to, aby adresat otrzymał ją w najlepszym dla siebie czasie i miejscu. Przesyłki rejestrowane dostarczane są nie tylko do biur, domów oraz skrytek pocztowych, ale też np. do konkretnych, wskazanych placówek pocztowych lub z możliwością ich przekierowania w inne miejsce. Dyspozycje dotyczące wyboru najodpowiedniejszej formy odbioru korespondencji rejestrowanej klient może złożyć elektronicznie (za sprawą odpowiedniego formularza dedykowanego konkretnej usłudze, dostępnego na stronie www.poczta-polska.pl), bezpośrednio w dogodnej placówce pocztowej, albo też przekazać listonoszowi.

22 kwietnia 2020 r. w związku ze zmianą zapisów w Prawie pocztowym, Poczta Polska  wdrożyła nowe wytyczne dotyczące doręczania przesyłek listowych poleconych oraz paczek pocztowych i przesyłek kurierskich. Pierwszym z nich jest usługa Polecony do skrzynki , polegająca na dostarczaniu przesyłek poleconych bezpośrednio do skrzynki na listy adresata. Dodatkowo, na zgłoszone żądanie, Poczta Polska poprzez SMS lub email może informować klientów, że adresowana przesyłka polecona została doręczona. Usługa świadczona jest bezpłatnie.

 Poczta Polska oferuje wiele udogodnień dla klientów, które można zamówić online. Przekierowanie, przechowywanie i doręczenie na życzenie, to wygodne formy, z których możemy skorzystać dzięki elektronicznym formularzom na naszej stronie internetowej – mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

W przypadkach, gdy klienci przewidują dłuższą absencje pod adresem zamieszkania lub np. przeprowadzkę, mogą skorzystać z kolejnych udogodnień oferowanych przez Pocztę Polską. Wydłużenie możliwości przechowania przesyłki w placówce pocztowej ze standardowych 14 dni do nawet czterech tygodni od pierwszej próby doręczenia jest możliwe dzięki aktywacji usługi „Przechowywanie przesyłki”. Można ją zgłosić w formie elektronicznej lub papierowej.  Opłata zależy od okresu przechowywania i jest naliczana każdorazowo przy odbiorze przesyłki według dostępnego na stronie cennika Poczty Polskiej. 

„Dosyłanie” (przekierowanie) jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które zmieniają miejsce zamieszkania lub pobytu i chcą, aby przesyłki trafiały pod nowy adres. Przesyłki adresowane do klienta pod stary adres będę przesyłane pod nowy adres, który  wskaże w formularzu. Terminy realizacji usługi uzależnione są od rodzaju nadanej przesyłki. Opłata za dosłanie przesyłki uzależniona jest od jej rodzaju, zaś dokonanie zgłoszenia online jest bezpłatne. Zgłoszone żądanie jest wykonywane maksymalnie przez 12 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia. Istnieje możliwość przedłużenia okresu korzystania z usługi, przy czym okres ten określony w każdym kolejnym żądaniu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. 

Dzięki usłudze Doręczenie na życzenie” awizowana przesyłka polecona zostanie ponownie doręczona. Klient może wybrać doręczenie pod pierwotny adres w wybranym, najdogodniejszym przedziale czasowym, w ramach godzin pracy placówki doręczającej ponownie awizowaną przesyłkę.

Powyższe usługi nie obejmują: pism w postępowaniu karnym, cywilnym, sądowo-administracyjnym, administracyjnym, podatkowym oraz pism w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.