Poczta sprzedaje atrakcyjną nieruchomość w Gdańsku. Cena? Co najmniej 35 mln złotych

Atrakcyjna nieruchomość, którą wystawia na licytację Poczta znajduje się w Gdańsku Wrzeszczu, przy ulicach Partyzantów 70, Zabytkowej 3 i 5. Cena wywoławcza wynosi 35 mln złotych.

Poczta wystawia na licytację kompleks 6 działek, z których 4 są zabudowane budynkami usługowymi o łącznej powierzchni 6675 m2, które znajdują się około 5 km od centrum miasta. Dla części nieruchomości wydane zostały warunki zabudowy z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne i usługowe. Zabudowania te mają łączną powierzchnię prawie 28.000 m2.

Całość jest zlokalizowana w atrakcyjnej przestrzeni miasta. Wokół znajduje się rozległy obszar leśny z licznymi punktami widokowymi z instalacjami artystycznymi, parkiem Jaśkowej Doliny oraz Teatrem Leśnym. Nieco dalej znajdują się lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz Gdańskie ZOO.  Odległość około 5 km od plaży sprawia, iż miejsce to zyskuje pod względem wypoczynkowym. Najbliższy przystanek autobusowy oddalony jest o ok. 300 m., w odległości 1 km znajduje się peron kolejowy ze stacją PKP i SKM oraz perony autobusów miejskich, zaś przystanek tramwajowy znajduje się 700 m dalej, natomiast ok. 200 m ulica Partyzantów łączy się z ulicą Słowackiego prowadzącą bezpośrednio do obwodnicy Trójmiasta.

Poczta Polska wystawia na sprzedaż nieruchomości, które nie są już przez Spółkę wykorzystywane biznesowo, a stanowią ciekawe propozycje z uwagi na atrakcyjne usytuowanie.

– Efektywne gospodarowanie majątkiem jest elementem polityki strategicznego zarzadzania inwestycjami. Poczta skupia się na automatyzacji i rozbudowie sieci logistycznej – mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Aukcja odbędzie się w siedzibie prowadzącego aukcję 24 września 2021 r.

Wadium w kwocie 3,5 mln zł wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone nie później niż do 22 września 2021 r., na rachunek bankowy: Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy, nr konta: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025, z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: „aukcja - Gdańsk”.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (kontakt: (58) 32-66-225, kom. 502-012-367).

Szczegółyowe informacje można znaleźć pod linkiem: http://nieruchomosci.poczta-polska.pl/nieruchomosci/gdansk-ul-zabytkowa-35-partyzantow-70/