Placówki pocztowe z ofertą nowego ubezpieczenia na wypadek nowotworu i chorób układu krążenia

W placówkach Poczty Polskiej można skorzystać z najnowszej oferty Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. W ramach produktu „Spokojne Życie” istnieje możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie ONKO – najnowszy pakiet zapewniający wsparcie finansowe i pomoc medyczną w przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego, nowotworu złośliwego in-situ lub chorób układu krążenia. Poprzez dystrybucję produktów ubezpieczeniowych i bankowych, a także szeroką ofertę produktów handlowych, Poczta Polska zmierza w kierunku systematycznego podnoszenia rentowności swoich placówek.

W placówkach Poczty Polskiej można uzyskać informacje w zakresie doboru oferty ubezpieczeń pocztowych i zawrzeć umowę sprofilowaną pod indywidualne oczekiwania konsumenckie.

– Poza usługami pocztowymi i bankowymi udostępniamy naszym klientom możliwość skorzystania z produktów ubezpieczeniowych. Oferta ubezpieczeń PTUiŻ zapewnia wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach życiowych, niejednokrotnie niemożliwych do przewidzenia. Dodatkową jej zaletą jest szeroka dostępność, gdyż dystrybucja odbywa się poprzez placówki Poczty Polskiej, rozlokowane także w małych miejscowościach i na terenach wiejskich – mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.   

Od sierpnia br. klienci placówek zawierający umowę ubezpieczenia „Spokojne Życie” Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., mogą rozszerzyć zakres ochrony o nowy pakiet ONKO.

Pakiet ONKO to przede wszystkim wypłata świadczenia pieniężnego w przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego, nowotworu złośliwego in-situ lub zawału serca albo udaru mózgu. Dodatkowo, w ramach świadczeń assistance, ubezpieczony może też liczyć na pomoc domową w codziennych obowiązkach, na przykład w przygotowywaniu posiłków i zapewnianiu zakupów. Assistance to również organizacja rehabilitacji w domu (w tym zapewnienie koniecznego sprzętu rehabilitacyjnego) lub w ośrodku rehabilitacyjnym.

Assistance medyczny ONKO obejmuje możliwość skorzystania z:

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich, a więc bez konieczności podróżowania do dużych miast. Zaletą oferty ubezpieczeń pocztowych jest jej dostępność w ok. 5 tysiącach placówek, rozlokowanych na terenie całego kraju. Poczta Polska, poprzez dystrybucję produktów bankowych i ubezpieczeniowych, a także ofertę dostępnych na terenie urzędów produktów handlowych, zmierza w kierunku systematycznego podnoszenia rentowności swoich placówek.