Poczta Polska na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Przedstawiciele zarządu Poczty Polskiej S.A. wzięli udział w XXX Forum Ekonomicznym, które w dniach 7-9 września br. odbywało się w Karpaczu. Prezes Tomasz Zdzikot oraz wiceprezesi Mateusz Wodejko oraz Andrzej Bodziony wzięli udział w trzech dyskusjach panelowych z obszarów cyberbezpieczeństwa, e-commerce oraz ekonomii.  

Tematy poruszane podczas trzech sesji eksperckich, w których uczestniczyli przedstawiciele zarządu Spółki, były niezwykle istotne z punktu widzenia aktualnych priorytetów Poczty Polskiej oraz inicjatyw, jakie podejmuje Firma. Coraz częstsze i zuchwalsze działania cyberprzestępców wymuszają podejmowanie zdecydowanych działań zaradczych. Oszuści próbują wykorzystywać znane Polakom marki (takie, jak Poczta Polska), żeby uwiarygadniać swoje próby wyłudzenia pieniędzy lub tożsamości. Troska o cyberbezpieczeństwo wyrażana przez Spółkę wiąże się także z faktem, że Poczta Polska 5 października br. uruchomi usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego korespondencji pomiędzy jednostkami administracji państwowej a obywatelem.

Uczestnikiem panelu, którego organizatorem był KPRM i NASK pt.: "Cyberhigiena - wymysł doby pandemii czy reguła bez odstępstw?” był Tomasz Zdzikot – prezes zarządu Poczty Polskiej. Punktem wyjściowych dyskusji było zwrócenie uwagi na zmianę podejścia do kwestii cyberhigieny, które było konsekwencją postępu w zakresie cyfryzacji i funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej uwidoczniła istotność świadomych zachowań w sieci. 

 Cyberbezpieczeństwo to nie tylko nowoczesne technologie zapewniające ochronę danych i informacji, ale przede wszystkim człowiek, który z jednej strony w całym procesie jest najsłabszym ogniwem, natomiast z drugiej strony jest jednostką odpowiadającą za poprawne funkcjonowanie systemów – powiedział Tomasz Zdzikot.  Żadna organizacja nie może powiedzieć, że jest całkowicie bezpieczna. Bezpieczeństwo to proces, nie stan. Paleta zagrożeń w cyberprzestrzeni nieustannie się zmienia i rozszerza – dodał. 

W dalszych wypowiedziach Tomasz Zdzikot odniósł się także do zapytań z zakresu wdrażania cyberhigieny w Poczcie Polskiej. 

- W sposób ciągły podnosimy wiedzę z zakresu cyberhigieny pracowników i klientów korzystając ze wszystkich kanałów komunikacji Spółki oraz we współpracy z naszymi partnerami, w tym mediami – podkreślił Tomasz Zdzikot. 

Kolejnym ważnym z punktu widzenia Spółki zagadnieniem jest wpływ epidemii na sytuację rynkową. W dyskusjach prowadzonych w ramach panelu pt.: „Jak inflacja wpłynie na gospodarkę po pandemii?” uczestniczył Mateusz Wodejko – wiceprezes zarządu Poczty Polskiej odpowiedzialny za pion finansowy Spółki. W wypowiedziach odnosił się m.in. do globalnych trendów ekonomiczno-gospodarczych obserwowanych w trakcie pandemii, jak i odpowiadającej na nie strategii inwestycyjnej Poczty Polskiej.  

– Odpowiedzią biznesową na inflacyjny wzrost kosztów powinno być zwiększenie efektywności prowadzonej działalności – zaznaczył Mateusz Wodejko. – Poczta Polska, zgodnie ze swoją Strategią na lata 2021-2023, zwiększa efektywność poprzez realizację inwestycji rozwojowych. Dokonujemy ich przede wszystkim na rynku usług kurierskich, logistycznych i cyfrowych. Łączna kwota inwestycji Poczty Polskiej to ok. 1,2 mld złotych. Przykładem inwestycji rozwojowej Poczty Polskiej jest zawarta pod koniec sierpnia br. umowa na zakup trzech sorterów do automatycznego sortowania przesyłek KEP. To największa jednorazowa inwestycja w automatyzację procesów logistycznych w historii Poczty Polskiej – dodał. 

Poczta Polska, która kładzie szczególny nacisk na rozwój usług w ramach perspektywicznych obszarów KEP (rynek kurierów, przesyłek ekspresowych i paczek) oraz e-commerce, była reprezentowana na panelu pt.: „Przyszłość handlu. Czy e-commerce zdominuje rynek?” przez Andrzeja Bodzionego – wiceprezesa Spółki. Wątkiem wyjściowym panelu stało się zaakcentowanie tendencji wzrostowej rynku handlu elektronicznego i zwrócenie uwagi na rosnące oczekiwania klientów tego sektora, także w kontekście obsługi logistycznej. 

– Obecnie klienci Poczty Polskiej mają do dyspozycji największą w kraju sieć 16 tys. punktów odbioru przesyłek, zarówno w ramach największej w kraju własnej sieci, jak i sieci partnerskich. Do końca 2022 roku liczba ta wzrośnie do 20 tys., do sieci dołączą również automaty. Rozwijamy kanały odbioru przesyłek, ponieważ chcemy aby nasi klienci mieli wybór – kurier, punkt odbioru, czy automat – powiedział Andrzej Bodziony. 

W dalszej części dyskusji wiceprezes Bodziony zapowiedział nową odsłonę usługi kurierskiej Pocztex, dzięki której Poczta Polska planuje znacznie zwiększyć swój udział w rynku KEP (usługi kurierskie, ekspresowe, paczkowe), realizowanej na rzecz rosnącego rynku e-commerce. 

– W tym roku Poczta wprowadzi nowy format usług kurierskich Pocztex. Zmiany w usłudze, nowa jakość i nowy wizerunek – to wszystko w ramach dynamicznej walki o udział w rynku KEP. Klienci otrzymają uproszczoną, znacznie bardziej dopasowaną do ich potrzeb ofertę, w nowym standardzie. Działania w zakresie nowego Pocztexu już się rozpoczęły. Intensywnie pracujemy nad logistyką, tak aby wszystkie przesyłki kurierskie doręczać zgodnie z oczekiwaniami sklepów internetowych i ich klientów – powiedział Andrzej Bodziony. 

Forum Ekonomiczne jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań podczas której dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów. W trakcie paneli dyskusyjnych przedstawiane są konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. Ważnym uczestnikiem Forum od lat jest Poczta Polska – największy pracodawca i firma logistyczna w kraju.