@@include('build/svg-sprite.svg')

Poczta Polska dostosowuje się do nowych regulacji unijnych w zakresie VAT-u dla e-commerce  

Już jutro, czyli 1 lipca wchodzi w życie podpisana przez Prezydenta Andrzej Dudę nowelizacja ustawy o VAT, wdrażająca w Polsce tzw. pakiet VAT dla e-commerce. Celem nowego prawa jest m.in. ujednolicenie procedur i zasad obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej. Z punktu widzenia konsumenta szczególnie istotną zmianą jest zniesienie progu 22 euro, poniżej którego – w większości krajów UE – przesyłki pocztowe, zawierające towary kupione w krajach trzecich, są obecnie zwolnione z podatku VAT. Nowe przepisy mają ograniczyć skalę nierównej konkurencji, jaką dla europejskich przedsiębiorców stanowią obecnie operatorzy handlu elektronicznego z krajów spoza UE, dostarczający towary na rynki krajów członkowskich w znacznej mierze bez opłacenia cła i podatku VAT.  

Wejście w życie nowych regulacji nakłada jednocześnie nowe obowiązki celno-podatkowe na operatorów pocztowych w krajach UE. Od lipca operatorzy, w tym również Poczta Polska, będą odprawiać przesyłki o wartości do 150 euro, które są zwolnione od cła, ale podlegają podatkowi VAT na zmienionych zasadach. W Polsce takie przesyłki pocztowe będą zgłaszane organom celnym przez Pocztę do systemu AIS/e-COMMERCE. Zmiany wprowadzane w Polsce będą odnosiły się także do przesyłek o wyższej wartości. Od 1 lipca 2021 r. Poczta Polska będzie zgłaszała elektronicznie do systemu AIS/e-COMMERCE także przesyłki o wartości 150-1.000 euro, podlegające nie tylko podatkowi VAT, ale także należnościom celnym. 

Poczta Polska zaoferuje odbiorcom przesyłek kompleksową usługę związaną z odprawą celno-podatkową towarów. Najprostszy wariant nie będzie wymagać od odbiorcy żadnych działań. To Poczta wykona wszystkie niezbędne czynności - pobierze przy doręczeniu przesyłki należności celno-podatkowe w wysokości naliczonej przez Krajową Administrację Skarbową oraz opłatę pocztową za dokonanie zgłoszenia celnego.   

Dostosowanie się do nowych unijnych regulacji związanych z tzw. pakietem VAT-u dla e-commerce to duże wyzwanie organizacyjne i informatyczne. Wdrażane rozwiązania nakładają na Pocztę nowe obowiązki związane z elektronicznym zgłaszaniem przesyłek pocztowych spoza Unii Europejskiej organom celnym, a następnie pobieraniem stosownych należności podatkowych lub celno-podatkowych. To rozbudowany projekt, nad którym pracowaliśmy bardzo intensywnie we współpracy z KAS – mówi Tomasz Zdzikot, Prezes Poczty Polskiej S.A. 

Po wejściu w życie nowych przepisów, proces obsługi przesyłki zawierającej towary będzie wyglądał następująco:   

Jeżeli zawartość przesyłki nie będzie wiązać się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowej kontroli przez celników, KAS dopuści towary znajdujące się w przesyłce do obrotu, a Poczta Polska wyda przesyłkę do doręczenia adresatowi. Warto zaznaczyć, że taka sama procedura będzie dotyczyć listów z towarami i paczek.  

Polscy klienci, zamawiający towary spoza UE, potrzebują szybkich dostaw i prostych procedur celno-skarbowych. Staramy się spełniać oczekiwania firm i klientów, uczestniczących w handlu transgranicznym – podkreśla Wiesław Włodek, wiceprezes Poczty Polskiej S.A., odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia przez Spółkę.

Pakiet VAT dla e-commerce wprowadza rozwiązania polegające na tym, że sprzedawcy/platformy sprzedażowe e-commerce będą mogły naliczyć i pobrać podatek VAT bezpośrednio przy zakupie towaru od zamawiającego, co oznacza, że będzie on doliczony do ceny towaru, tak jak przy zakupie towarów na platformach polskich. W takim przypadku Poczta dokona zgłoszenia celnego dla takiej przesyłki, w którym nie będzie naliczonego podatku VAT, tak więc klient przy doręczeniu zapłaci tylko opłatę pocztową. Dotyczy to przesyłek o wartości do 150 euro. 

Nowe przepisy zmieniają rolę Poczty Polskiej w procesach celnych. Obecnie Spółka jest podmiotem przedstawiającym przesyłki organom celnym. Od 1 lipca br. stanie się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych, działającym we własnym imieniu na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli jako tzw. przedstawiciel pośredni. Natomiast od 2 sierpnia br. Poczta będzie także zobowiązana do przekazywania informacji o przesyłkach preawizowanych przez nadawców do unijnego systemu celnego ICS2, dokonującego analizy ruchu towarowego pod kątem bezpieczeństwa. Dopiero pozytywna decyzja tego systemu pozwoli załadować przesyłkę na pokład samolotu w kraju jej nadania.  

Przygotowania Poczty  

Do rozliczeń celno-podatkowych Poczta zatrudniła dodatkowych pracowników poprzez rekrutacje wewnętrzne i zewnętrzne. Kampania pod hasłem: „Pracuj z nami i rozwijaj się w obsłudze celnej” skierowana była do osób, które nie mają specjalnych uprawnień lub kwalifikacji , ale zostaną przygotowane do pracy na stanowiskach w trakcie specjalistycznych szkoleń. Do tego dochodzą działania związane z rekrutacją pracowników – do szeroko pojętej obsługi działań związanych z tym projektem przewidziano zatrudnienie kilkuset osób.  

Istotnym elementem przygotowań są także systemy informatyczne. Konieczne było m.in. zintegrowanie wewnętrznych systemów Poczty z systemami partnerów zewnętrznych, a także zbudowanie od podstaw własnego systemu informatycznego, pozwalającego na dokonywanie zgłoszeń celnych. Podjęto także decyzję o modernizacji, rozbudowie oraz przystosowaniu stanowisk pracy w siedmiu lokalizacjach, w których pocztowcy będą realizować zadania związane z projektem celno-podatkowym. Inwestycje dotyczyły sortowni w Warszawie, Zabrzu, Pruszczu Gdańskim, Lublinie, Szczecinie oraz placówek pocztowych w Poznaniu i Przemyślu. 

Więcej informacji o usłudze Poczty Polskiej, związanej z odprawą celno-podatkową towarów, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znaleźć można na stronie: https://www.poczta-polska.pl/pakiet-vat-dla-e-commerce/