Akcja „Mama przodem” w placówkach Poczty Polskiej

Poczta Polska, dbając o poziom obsługi klientów, na terenie swoich placówek wprowadziła m.in. kodeks dobrych praktyk dla osób uprzywilejowanych. Jednym z elementów kodeksu jest akcja pod hasłem: „Mama przodem”, realizowana już od 3 lat. W jej ramach, kobiety w ciąży i rodzice z małymi dziećmi obsługiwani są priorytetowo i poza kolejnością. O akcji informują specjalne oznaczenia, którymi Poczta zachęca pozostałych klientów do wsparcia idei i działań Spółki w tym zakresie.

W placówkach Poczty Polskiej znajdują się specjalne oznaczenia z informacją o tym, że osoby uprzywilejowane mają pierwszeństwo obsługi. Zasada pierwszeństwa dotyczy kobiet w ciąży, osób z dziećmi do 2 roku życia oraz osób z niepełnosprawnościami. Poczta Polska realizuje ją zgodnie z przyjętą do stosowania przez pracowników bezpośredniej obsługi klienta „Kartą Dobrych Praktyk”. 

- Jesteśmy firmą otwartą na klientów, proponującą im liczne udogodnienia. Nasza „Karta Dobrych Praktyk” to odpowiedź na szczególne potrzeby grup konsumentów odwiedzających placówki pocztowe. Pamiętamy o osobach niepełnosprawnych, kobietach w ciąży, czy rodzicach z małymi dziećmi i umożliwiamy im priorytetową obsługę, poza kolejnością. Prosimy wszystkich naszych klientów o zrozumienie i wsparcie w tych działaniach – mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Usystematyzowanie i wdrożenie zaleceń w powyższym zakresie potwierdza, że Poczta Polska to firma odpowiedzialna społecznie i wrażliwa na szczególne potrzeby swoich klientów. Priorytetowa obsługa kobiet ciężarnych i rodziców z małymi dziećmi przebiega pod hasłem „Mama przodem”. Spółka przygotowała specjalne oznaczenia, poprzez które informuje wszystkich klientów o zasadzie pierwszeństwa obsługi grup uprzywilejowanych. W placówkach pocztowych program realizowany jest od trzech lat. Dziś, z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Matki, w związku z ważnym społecznie wymiarem akcji „Mama przodem”, przytoczenie jej głównych założeń nabiera szczególnego wymiaru i znaczenia.