Projekt PLANET – Poczta Polska na debacie Polskiego Instytutu Transportu Drogowego

W czwartek, 28 stycznia br., odbyła się debata online, w której udział wzięli przedstawiciele Poczty Polskiej oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania. Tematem dyskusji zorganizowanej przez Polski Instytut Transportu Drogowego była integracja globalnych łańcuchów dostaw. Wydarzenie było jedną z aktywności podejmowanych przez Spółkę w ramach projektu PLANET.

W trakcie debaty prelegenci poruszyli zagadnienia związane z genezą inicjatywy projektu PLANET, rolą Poczty Polskiej w Nowym Jedwabnym Szlaku oraz przesyłkach e-commerce, lukami informacyjnymi w transporcie z Chin do Unii Europejskiej oraz wpływem globalizacji gospodarki na rozwój logistyki. Przedstawiciele Poczty Polskiej podkreślili, że udział w projekcie badawczym w ramach międzynarodowego konsorcjum to dla Spółki wyróżnienie i możliwość zderzenia koncepcji rozwoju ze światowej klasy specjalistami w dziedzinie logistyki, e-commerce czy IoT (Internet rzeczy) oraz szansa na zaprezentowanie nowego podejścia do realizacji oczekiwań dla tego dynamicznie rozwijającego się segmentu rynku.

Poczta Polska bierze udział w projekcje PLANET z uwagi na to, że posiada odpowiednią infrastrukturę logistyczną, korzysta z nowych technologii wspierających operacje logistyczne, wykorzystuje Nowy Jedwabny Szlak do przewozu przesyłek transportem kolejowym do Polski i organizuje tranzyt przesyłek na teren Unii Europejskiej – podkreśla Marek Wróbel, menedżer procesów w POL oraz właściciel biznesowy projektu PLANET w Poczcie Polskiej.

Międzynarodowy projekt badawczy PLANET (Progress Towards Federated Logistics Through The Integration Of TEN-T Into A Global Trade Network) obejmuje konsorcjum składające się z 32 partnerów z całego świata, w tym Pocztę Polską. Od czerwca 2020 roku wspólnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania oraz pozostałymi partnerami PLANET (H2020) Poczta Polska prowadzi intensywne prace projektowe. W aktualnie realizowanym etapie Poczta Polska jako uczestnik jednego z trzech Living Labów w międzynarodowym konsorcjum skupia się na mapowaniu procesów „AS IS” (z ang. jak jest, czyli procesy w aktualnej formie)  oraz modelowaniu wstępnego kształtu procesów „TO BE” (z ang. jak będzie, czyli udoskonalony model), które będą podstawą do dalszych badań i przeprowadzenia testu. Efektem tych prac będzie pozyskanie, zagregowanie oraz analiza danych operacyjnych dotyczących zarówno przebiegu przesyłek transgranicznych na kierunku Azja-Europa, jak i głównych parametrów niezbędnych do określenia KPI i dalszych działań optymalizujących.

Poprzez udział w projekcie PLANET chcemy zbadać, jakie korzyści może przynieść nałożenie nowych standardów na te już realizowane w ramach Światowego Związku Pocztowego – dodaje Maria Komorowska, menedżer produktu międzynarodowego w POL.

Poczta Polska to nie tylko największa firma logistyczna w Polsce, ale również największy pracodawca. W całym kraju zatrudnia blisko 80 tysięcy osób oraz dysponuje flotą 6 tysięcy pojazdów, które pokonują dziennie prawie 0,5 milion kilometrów.

Więcej o wydarzeniu na stronie Polskiego Instytutu Transportu Drogowego.