@@include('build/svg-sprite.svg')

Klienci znów będą mogli korzystać z eSkrzynek

Poczta Polska na nowo wprowadza możliwość odbioru korespondencji listowej poleconej elektronicznie bez konieczności bezpośredniej obsługi w miejscu zamieszkania czy w placówce pocztowej.  

Poczta Polska nadchodzące do Klientów przesyłki polecone przetworzy w formę dokumentu elektronicznego i udostępni kopertę oraz zawartość przesyłki w eSkrzynce Użytkownika założonej przy użyciu profilu zaufanego. Klienci w ramach usługi mogą zgłosić trzy różne adresy korespondencyjne. Dodatkowo każda przesyłka zostanie po upływie miesiąca od udostępnienia przesłana na wskazany adres.  

W ramach usługi obsługiwane będą przesyłki polecone, których zawartość stanowi korespondencja, z wyłączeniem przesyłek wysyłanych przez: sądy i trybunały, prokuraturę i komornika sądowego oraz przesyłki wysyłane przez organy ścigania, które opatrzą swoje przesyłki napisem „Nie podlega digitalizacji”. 

By móc skorzystać z usługi należy posiadać profil zaufany. Co warte podkreślenia Poczta Polska przetwarza korespondencję w formę dokumentu elektronicznego tylko na indywidualny wniosek Klienta. Zainteresowani założeniem eSkrzynki mogą to zrobić tutaj

Możliwość odbioru przesyłek poleconych w postaci elektronicznej dostępna będzie do 30 września 2021 r. Szczegółowe informacje nt. usługi dostępne są w regulaminie.  

Ważne! 

W związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych dotyczących eSkrzynki wszyscy Klienci, którzy będą chcieli rozpocząć bądź ponownie korzystać z tej usługi, zobowiązani są do założenia swojej eSkrzynki przy użyciu profilu zaufanego.