Poczta Polska szykuje się do wyborów. Trwa odliczanie - zostały 2 dni!

W ciągu tego tygodnia Poczta Polska obsłużyła ok. 170 tys. pakietów  doręczanych do skrzynek lub „do drzwi lokalu”, w zależności od dyspozycji umieszczonej na kopercie. Pakiety doręczały dwuosobowe zespoły pocztowców, specjalne procedury obowiązywały w przypadku doręczania ich do wyborców przebywających na kwarantannie lub izolacji domowej.

W ostatnim dniu pocztowcy doręczali pakiety wyborcom dwóch gmin, w których głosowanie odbywa się korespondencyjnie. W Baranowie pięć zespołów doręczało dziś jeszcze ok. 1200 pakietów, w Marklowicach ok. 700 wyborczych przesyłek. Doręczane były także pakiety dla wyborców  przebywających na kwarantannie.

Tylko 1,7 % z obsługiwanych przez Pocztę pakietów zostało zaawizowanych. W tym przypadku wyborca ma tylko jeden dzień na odebranie pakietu oczekującego w placówce pocztowej. Pakiety awizowane w piątek będzie można odebrać w sobotę w godzinach pracy placówki pocztowej.

Osoby przebywające na kwarantannie w trakcie wyborów korespondencyjnych mają możliwość oddania  głosu od razu podczas odbioru pakietu wyborczego. Zespół doręczający pakiety czeka 10 minut na oddanie głosu przez wyborcę do pozostawionej pod drzwiami lub przed posesją mobilnej skrzynki nadawczej dedykowanej do wrzucenia kopert zwrotnych.

Poczta Polska przykłada dużą wagę do zapewnia bezpieczeństwa całego procesu obsługi głosowania korespondencyjnego. Pakiety wyborcze, jak również koperty zwrotne będą przechowywane w bezpieczny sposób m.in.: w kasach pancernych, w zabezpieczonych szafach lub wydzielonych i zabezpieczonych pomieszczeniach. Wszystkie pakiety wyborcze, zarówno ze skrzynek pocztowych, jak też te, które nie zostały odebrane z placówek, zostaną w niedzielę 28 czerwca br. przekazane do OKW.