#PocztaPolskaLokalnie: wyznaczona przez Państwo

Poczta Polska od czterech lat jest operatorem wyznaczanym do świadczenia powszechnych usług pocztowych. Poczta Polska jako jedyna firma w kraju miała i ma obecnie infrastrukturę, która pozwala jej pełnić tę funkcję – zarówno pod kątem świadczenia usług powszechnych, jak też innych zadań związanych ze współpracą na linii państwo-operator.

Trudno dziś wyobrazić sobie firmę prywatną, która jest w stanie wyłożyć ogromne środki na budowę sieci placówek, która spełniłaby wymagania stawiane przed operatorem wyznaczonym. Tym bardziej, że funkcjonowanie części z nich biznesowo nie ma żadnego uzasadnienia.

Unijne dyrektywy bardzo precyzyjnie określają zadania i obowiązki, jakie nałożone są na operatora wyznaczonego. Wśród najważniejszych można wymienić: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym obejmującym przesyłki listowe do 2 kg, paczki na terenie Polski do 10 kg oraz zagraniczne do 20 kg, a także paczki dla ociemniałych – mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Operator wyznaczony został zobowiązany do posiadania odpowiednio gęstej sieci placówek pocztowych – powinny być to urzędy, filie lub agencje. Jedna stała placówka powinna przypadać na 6 tys. mieszkańców na terenie miast i na 85 km kw. na wsi. Dodatkowo operator musi utrzymywać przynajmniej jedną placówkę w każdej gminie.

–  Czasem są to placówki nierentowne, które w warunkach czysto biznesowych zostałyby zlikwidowane. Każda placówka to koszt związany z wyposażeniem, utrzymaniem, remontem i modernizacją, a także koszt pracownika obsługi klienta – wyjaśnia Justyna Siwek z Poczty Polskiej

Poczta musi również świadczyć m.in. usługi odbierania i dostarczania listów i paczek przez minimum pięć dni w tygodniu, zapewnić dostęp do poczty osobom z niepełnosprawnościami, współdziałać ze strukturami państwowymi w sytuacjach kryzysowych, organizować pocztę polową.

Jak podaje Urząd Komunikacji Elektronicznej w swoim raporcie o stanie rynku pocztowego w 2018 roku, Poczta Polska zrealizowała w minionym roku 565,3 mln usług powszechnych. Największą część w segmencie usług powszechnych stanowiły przesyłki listowe, których udział wyniósł 98,4 proc. wolumenu ogółem.

Skala firmy i liczba pracowników, ponad 80 tysięcy osób,  generują ogromne koszty, które Poczta – mimo pełnienia istotnej roli społecznej – ponosi sama.