@@include('build/svg-sprite.svg')

Poczta Polska włącza do obsługi przesyłek z zagranicy dodatkową sortownię

Od marca Poczta Polska zmienia logistykę obsługi przesyłek z Nowego Jedwabnego Szlaku.  Pierwsze kontenery z przesyłkami, które nadchodzą koleją przez przejście graniczne w Małaszewiczach, przyjmuje już sortownia w Lublinie. Usprawnienie obsługi przesyłek jest  kluczowe dla rozwoju transgranicznego eCommerce  

Rozwój transgranicznego handlu internetowego pomiędzy Azją i Europą to ogromna szansa rozwoju operatorów pocztowych działających w tym regionie. Poczta Polska wykorzystując położenie naszego kraju na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku, może stać się kluczowym elementem nowego ładu kształtującego się na światowym rynku logistycznym.

Poczta Polska wraz z kilkunastoma operatorami – m.in. z Chin, Tajlandii, Japonii oraz Niemiec, czy Francji, została w maju 2016 r. sygnatariuszem deklaracji z Chongqing. Cel to wypracowanie korzystnych możliwości rozwoju handlu transgranicznego. Polska ma szansę stać się centrum logistycznym Europy Środkowo-Wschodniej.  

Porozumienie z Chinami 

Ekspansja zagraniczna Poczty Polskiej jest jednym z trzech filarów nowej strategii rozwoju Grupy na lata 2018-2022. Celem Spółki jest koordynacja wymiany handlowej między Azją a Unią Europejską i stworzenie hubu logistycznego dla międzynarodowego eCommerce.

Poczta Polska chce zrealizować to zadanie poprzez przejęcie obsługi przesyłek pocztowych z Chin do krajów europejskich przywożonych drogą kolejową i zawarcie korzystnych umów z partnerami azjatyckimi oraz operatorami krajów europejskich.

Negocjacje prowadzone z China Post Group, których zwieńczeniem jest obowiązujące  porozumienie, dotyczyły przewozu kontenerów z przesyłkami drogą kolejową z Chin do suchego portu w Małaszewiczach i ich dalszego transportu przez Pocztę Polską do 30 operatorów europejskich. Porozumienie reguluje także aspekty techniczne współpracy, takie jak sposób załadunku, taryfy. 

Rozszerzone porozumienie 

- Obsługa przesyłek chińskich przez sortownię w Lublinie jest możliwa dzięki podpisanym przez operatorów narodowych obu krajów porozumień rozszerzających zakres dotychczasowej współpracy – mówi Jerzy Garycki, dyrektor zarządzający Pionem Operacji Logistycznych w Poczcie Polskiej  – By sprostać wymogom wynikającym z porozumienia i sprawnie obsługiwać przesyłki zdecydowano o włączeniu dodatkowej sortowni do procesu logistycznego. Obecnie przesyłki z Małaszewicz były transportowane wyłącznie do sortowni warszawskiej, teraz także do lubelskiej. W przypadku przesyłek zagranicznych istotna jest współpraca z Krajową Administracją Skarbową, której pracownicy na terenie sortowni w Lublinie będą dokonywać  kontroli celnej – dodaje Jerzy Garycki. 

Przyjęcie każdego kontenera z terminala odbywa się we współpracy z funkcjonariuszami Oddziału Celnego Lublin, w ramach procedur celnych, w ich obecności odbywa się rozładunek przesyłek, rejestracja w systemach informatycznych oraz podział na przesyłki krajowe i tranzytowe do innych krajów europejskich.