Poczta Polska: rozszerzenie zasięgu usługi GLOBAL Expres o kolejne kraje

Poczta Polska rozszerza zasięg działania usługi GLOBAL Expres o kolejne kraje. Od 1 czerwca br. klienci Poczty zyskają możliwość nadawania przesyłek także do Japonii, Tajlandii oraz RPA. Usługa będzie dostępna łącznie dla 43 krajów.

GLOBAL Expres to listowa przesyłka nierejestrowana umożliwiająca wysyłanie za granicę korespondencji, dokumentów oraz towarów o masie nieprzekraczającej 2 kg. Usługa wprowadzona została do oferty Poczty Polskiej w 2014 r. Z roku na rok odnotowujemy systematyczny wzrost wolumenu sprzedaży usługi i stopniowo rozszerzamy ilość obsługiwanych państw. Oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych jak i do umownych.

Korzyści dla klientów

Największe atuty usługi to atrakcyjna cena i możliwość śledzenia przesyłki za pośrednictwem strony internetowej Poczty Polskiej na całej drodze od momentu nadania, aż po doręczenie adresatowi poza granicami kraju. Dodatkowo nadawca otrzyma informację o doręczeniu przesyłki e-mailem albo SMS-em. Przesyłki GLOBAL Expres mogą być nadawane bezpośrednio do adresata, na skrytkę pocztową albo na poste restante. Jeśli doręczenie przesyłki jest niemożliwe, wróci ona do nadawcy bez pobierania opłaty za zwrot przesyłki.

W 2016 r. klienci Poczty Polskiej skorzystali z przesyłek GLOBAL Expres ponad pół miliona razy. Obecnie przesyłki trafiają najczęściej do odbiorców z USA (25%), Wielkiej Brytanii (17%), Niemiec (10%) i Francji ( 10%).

----

Pełna lista krajów dla których świadczona będzie usługa od 1 czerwca br.: GLOBAL Expres _ Wykaz krajów lub terytoriów oraz przewidywanych terminów realizacji