Poczta Polska: Lublin na 700. urodziny otrzymał własny znaczek

700 lat temu Władysław Łokietek wydał dokument, na mocy którego wytyczono granice jednego z najstarszych miast w Polsce, Lublina. Z tej okazji Poczta Polska wydała znaczek upamiętniający tę okrągłą rocznicę.

Na znaczku przedstawiono współczesną panoramę Lublina na tle miedziorytu wykonanego przez A. Hogenberga  w 1618 roku. Projekt oddaje nowoczesne i historyczne oblicze miasta. To właśnie w Lublinie w 1569 roku została zawarta unia między Polską a Litwą, na mocy której powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Przez stulecia miasto uchodziło za tygiel kulturowy, łącząc tradycje polskie, prawosławne i żydowskie. Ze względu na swoje położenie nazywany Bramą Wschodu, dziś Lublin przyciąga do siebie bogatą ofertą akademicką, licznymi festiwalami artystycznymi i nowymi inwestycjami.

Uroczyste wprowadzenie znaczka do obiegu odbyło się 15 marca w zabytkowej placówce pocztowej w Lublinie. Wzięli w nim udział m.in. Kazimierz Smoliński, Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa, Krzysztof Michałkiewicz, Wiceminister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wiesław Włodek, Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.

autor projektu znaczka: Andrzej Gosik
liczba znaczków: 1
wartość:  2,60 zł
nakład: 200 000 szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 43 x 31,25 mm
arkusz sprzedażny: 50 znaczków
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu:  15 marca 2017 r.

To i inne wydawnictwa Poczty Polskiej można nabyć w wyznaczonych placówkach Poczty Polskiej i sklepie internetowym: www.filatelistyka.poczta-polska.pl