@@include('build/svg-sprite.svg')

Poczta Polska: znaczki z okazji kanonizacji Ojca Stanisława Papczyńskiego

5 czerwca br. Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek emisji „Kanonizacja Ojca Stanisława Papczyńskiego”. Znaczek o nominale 3,70 zł wydany został z okazji kanonizacji polskiego zakonnika i założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, która odbywa się w Rzymie właśnie 5 czerwca.

Na znaczku Marzanny Dąbrowskiej znajduje się obraz autorstwa Amerykanki Janis Balabon, przedstawiający portret Ojca Stanisława Papczyńskiego oraz fragment herbu Zakonu Księży Marianów „Pro Christo et Ecclesia” z figurą Matki Bożej. Natomiast na towarzyszącej mu kopercie FDC autorka emisji przedstawiła obraz Pawła Domaszewicza „Adoracja Matki Bożej przez Księży Marianów”.

Święty Stanisław Papczyński (1631-1701) to założyciel Zgromadzenia Księży Marianów – pierwszego zakonu męskiego założonego przez Polaka; prezbiter, zakonnik, pisarz, kaznodzieja i mówca, patriota, propagator sprawiedliwości społecznej, twórca mariańskiej szkoły duchowości głęboko osadzonej w kulturze polskiej.

Odegrał ważną rolę w formowaniu duchowości króla Jana III Sobieskiego oraz nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Antonio Pignatellego, późniejszego papieża Innocentego XII. Z podręcznika retoryki bł. Stanisława korzystały w szkołach pijarskich pokolenia Polaków, m.in. ks. Stanisław Konarski – twórca Komisji Edukacji Narodowej. Już Sejm koronacyjny Stanisława Augusta zwrócił się do Papieża w 1764 r. z prośbą o jego beatyfikację.

W 2007 roku, decyzją Benedykta XVI Stanisław Pepczyński został beatyfikowany w sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. podjął uchwalę uznającą Ojca Stanisława Papczyńskiego za wzór Polaka oddanego sprawom Ojczyzny. 5 czerwca 2016 r. bohater naszego znaczka został włączony przez papieża Franciszka w poczet świętych.

Urodzony w Podegrodziu koło Nowego Sącza 18 maja 1631 r. Zmarł 17 września 1701 r. w Górze Kalwarii, przy kościele Wieczerzy Pańskiej, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki. Zgromadzenie Księży Marianów pracuje dzisiaj w 18 krajach świata na wszystkich kontynentach.

Autorka projektu znaczka: Marzanna Dąbrowska

Liczba znaczków: 1

Wartość: 3,70 zł

Nakład: 180 000 szt.

Technika druku: rotograwiura

Format znaczka: 31,25 x 39,5 mm

Arkusz sprzedażny: 9 znaczków

Papier: fluorescencyjny

Data wprowadzenia do obiegu: 5 czerwca 2016 r.

To i inne wydawnictwa Poczty Polskiej można nabyć w wyznaczonych placówkach Poczty Polskiej i sklepie internetowym: filatelistyka.poczta-polska.pl