Komunikat po posiedzeniu Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A.

Komunikat po posiedzeniu Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A.

Rada Nadzorcza Poczty Polskiej SA. powołała w dniu 23.05.2016 roku Pana Tomasza Andrzeja Dąbrowskiego na stanowisko Członka Zarządu. Obejmie on funkcję z dniem 1 czerwca 2016 roku. Trwa postępowanie konkursowe na wybór Prezesa Zarządu Spółki.

Notka biograficzna

Tomasz Dąbrowski

Ekonomista, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek Finanse i Bankowość), od blisko 20 lat związany z instytucjami rynku finansowego. Posiada doświadczenie m.in. w obszarach: bankowości, rynku kapitałowego, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami, corporate finance, rachunkowości, controlingu, planowania finansowego, analizy i prowadzenia projektów inwestycyjnych, nadzoru właścicielskiego,  zarządzania ryzykiem. 

W 1995 roku rozpoczął pracę w Kredyt Banku SA. Następnie przez 11 lat związany był z grupą Raiffeisen. W latach 1996 – 2000 pracował w domu maklerskim Raiffeisen Capital and Investment Polska SA, kolejno w Departamencie Rynku Pierwotnego, a następnie jako Zastępca Dyrektora Departamentu Corporate Finance. Od 2000 roku związany był z Raiffeisen Bank Polska SA, zajmując m.in. stanowiska Zastępcy Dyrektora w Departamencie Rynków Finansowych oraz Dyrektora Departamentu Bankowości Prywatnej, był także przedstawicielem funduszy Raiffeisen Capital Management AG w Polsce. 

W latach 2007 – 2012 był Wiceprezesem Zarządu oraz Dyrektorem Finansowym Pentegy S.A. Następnie przez ponad rok związany był z Kancelarią Finansową Matczuk i Wojciechowski Sp. z o.o.

Od początku 2013 roku do końca maja 2016 roku był Wiceprezesem i CFO  domu maklerskiego Q Securities S.A., którego jest jednym z założycieli.

Tomasz Dąbrowski jest współzałożycielem i Wiceprezesem Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA.

Pełnił on ponadto funkcję członka i przewodniczącego licznych rad nadzorczych, zarówno spółek publicznych, jak i niepublicznych.

Tomasz Dąbrowski jest żonaty i ma dwoje dzieci.