Poczta Polska wśród kluczowych firm budujących jedwabny szlak 2.0

Rozwój transgranicznego handlu internetowego pomiędzy Azją i Europą to ogromna szansa rozwoju operatorów pocztowych działających w tym regionie. Poczta Polska wykorzystując położenie naszego kraju na trasie nowego jedwabnego szlaku, może stać się kluczowym elementem nowego ładu kształtującego się na światowym rynku logistycznym.

 Spółka wraz z kilkunastoma operatorami – m.in. z Chin, Tajlandii, Japonii oraz Niemiec, czy Francji, została sygnatariuszem deklaracji z Chongqing. Cel to wypracowanie korzystnych możliwości rozwoju handlu transgranicznego. Do porozumienia przystąpili także tacy potentaci handlu internetowego jak chiński serwis Alibaba. Polska ma szansę stać się centrum logistycznym Europy Środkowo-Wschodniej.

 – Transgraniczny handel elektroniczny rozwija się dynamicznie, szczególnie w krajach Europy i Azji jest on traktowany jako priorytet wśród  lokalnych operatorów pocztowych. Rynek pocztowy dzięki e- handlowi transgranicznemu stanął w obliczu niespotykanych dotąd możliwości – podkreśla Grzegorz Kurdziel, członek Zarządu Poczty Polskiej odpowiedzialny za sprzedaż. – Wspólnie z naszymi partnerami z Azji i Europy chcemy zbudować efektywny pas transmisyjny dzięki któremu dynamiczny wzrost e-commerce  jeszcze przyspieszy – dodaje Grzegorz Kurdziel.

 Z badań Poczty Polskiej wynika, że całkowity wolumen paczek międzynarodowych wzrósł między 2011 r. a 2014 r. o 43,7%. W tym samym okresie wartość tego rynku zwiększyła się o 30,9%. Najdynamiczniej rosły paczki ekonomiczne, stymulowane przez rozwój sprzedaży do krajów europejskich, w szczególności krajów ościennych, do których trafia 45% polskiego eksportu.