Poczta Polska i Ministerstwo Cyfryzacji: kolejne spotkanie na temat digitalizacji usług państwa

Pani Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji oraz pan Piotr Woźny, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji,  spotkają się 4 maja w siedzibie Poczty Polskiej z władzami Spółki by rozmawiać na temat współpracy Grupy Poczty Polskiej w procesie cyfryzacji państwa.

W spotkaniu będą uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa z ramienia Skarbu Państwa pełni nadzór właścicielski nad Pocztą Polską.