Komunikat po posiedzeniu Rady Nadzorczej Poczty Polskiej

W dniu 28. kwietnia Rada Nadzorcza Poczty Polskiej delegowała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. pana Marka Chibowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie trwa postepowanie konkursowe, którego celem jest wyłonienie pełnego składu Zarządu Poczty Polskiej S.A.

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego do zarządu Poczty Polskiej