WZA Poczty Polskiej zatwierdziło sprawozdania Spółki, rozpoczęła się III kadencja Zarządu

W piątek 22 kwietnia 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Poczty Polskiej S.A. zatwierdziło sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej S.A. i jej sprawozdanie skonsolidowane za rok obrotowy 2015 oraz zatwierdziło sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy PP za rok obrotowy 2015. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło również decyzję o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 w kwocie 12.770022,92 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie z dniem 23 kwietnia 2016 roku zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A. do składu Zarządu Poczty Polskiej S.A. zostali powołani –  Pan Wiesław Włodek na funkcję wiceprezesa Zarządu, Pan Grzegorz Kurdziel na funkcję członka Zarządu oraz Pan Paweł Skoworotko na funkcję członka Zarządu.

 

Notki biograficzne nowych członków Zarządu Poczty Polskiej

Wiesław Włodek

Z Pocztą Polską związany od 2003 r. Od początku pracował w komórkach organizacyjnych – regionalnych i centralnych – odpowiedzialnych za sprzedaż. Pełnił funkcje kierownika okręgowego działu organizacyjnego oraz regionalnego działu koordynacji sprzedaży, a także zastępcy dyrektora ds. sieci i operacji. Zdobył doświadczenie na stanowisku zastępcy dyrektora ds. sprzedaży oraz dyrektora oddziału rejonowego i regionalnego. Był doradcą zarządu, a ostatnio pracował na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą w Segmencie Klienta Detalicznego w Pionie Sprzedaży.

Wieloletni pracownik struktur państwowych w których pełnił funkcje dyrektorskie m.in. w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Urzędzie Regulacji Telekomunikacji oraz w Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej.

Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zagadnień legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim, wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej, zarządzania strategicznego w podmiotach łączności na Uniwersytecie Szczecińskim oraz psychologii w zarządzaniu w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Interesuje się nowymi rozwiązaniami teleinformatycznymi, marketingiem, transportem i logistyką. Jego pasją jest fonotelistyka i filatelistyka. W wolnych chwilach lubi czytać literaturę fachową. Chętnie gra w gry zespołowe, uprawia narciarstwo i tenis stołowy.

Grzegorz Kurdziel

Z Pocztą Polska, związany od 1996. Karierę zawodową rozpoczynał jako listonosz. Awansując, pracował kolejno w różnych komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za sprzedaż i marketing. Był specjalistą ds. marketingu oraz regionalnym kierownikiem: marketingu, sprzedaży i działu wsparcia, zastępcą dyrektora i dyrektorem regionu sprzedaży oraz dyrektorem biura w centrali Poczty Polskiej.

W ostatnim czasie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą w Segmencie Klienta Kluczowego w Pionie Sprzedaży.  Obok pracy w Poczcie Polskiej przez kilka lat pełnił funkcję członka i sekretarza rady nadzorczej spółki kapitałowej.

Absolwent politologii i nauk społecznych na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku marketing i zarządzanie oraz studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiada uprawnienia członka zarządu i rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa. Odbył również wiele kursów i szkoleń z obszaru nowoczesnych metod zarządzania.   

Interesuje się historią, polityką i ekonomią. Wolny czas lubi spędzać wędrując po górach lub czytając książki.

Paweł Skoworotko

Dotychczas pracował w wielu polskich i międzynarodowych firmach działających w branży logistycznej i przemysłowej. Był m.in. dyrektorem ds. operacyjnych w Amazonie,  dyrektorem produkcji w Philips Polska, dyrektorem operacyjnym w Flextronics Poland, prezesem zarządu w Expom oraz w FLSmidth MAAG Gear oraz dyrektorem produkcji w PIT-RADWAR S.A. (dawniej Bumar Elektronika).

Absolwent Wydziału Elektroniki na Politechnice Szczecińskiej oraz studiów menedżerskich MBA na Uniwersytecie Gdańskim, realizowanych we współpracy z University of Strathclyde.

Ukończył wiele szkoleń menedżerskich w tym, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych i inne szkolenia dla członków zarządów.

Interesuje się m.in. historią.