Księga Znaczków Pocztowych 2015”: wspólne wydanie Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

Prezes Poczty Polskiej S.A. Marek Chibowski i Prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Piotr Woyciechowski oficjalnie zaprezentowali i podpisali pierwszy egzemplarz „Księgi Znaczków Pocztowych 2015” – wspólnego cyklicznego wydawnictwa obu firm.

 21 kwietnia br. w siedzibie Poczty Polskiej „Księgę Znaczków Pocztowych 2015” podpisywali Marek Chibowski, Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. oraz Piotr Woyciechowski, Prezes Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Tym samym oficjalnie zaprezentowali najnowsze wspólne wydawnictwo promocyjne obu firm, na co dzień współpracujących przy wydawaniu znaczków pocztowych.

 „Księga Znaczków Pocztowych 2015” zawiera wszystkie emisje znaczków pocztowych wyemitowanych przez Pocztę Polską S.A., a wydrukowanych przez PWPW S.A. w ubiegłym roku. W tym roku formuła graficzna Księgi zakłada porównanie znaczków pocztowych (często odkrywających swe tajemnice dopiero pod lupą) do konstelacji gwiezdnych (możliwych do obserwowania również przy pomocy narzędzi optycznych – lunet i teleskopów). Pod względem filatelistycznym w tegorocznej „Księdze Znaczków Pocztowych” szczególną uwagę zwracają: rytowana emisja „Zabytkowe organy w Polsce” – poświęcona barokowym organom kościoła klasztornego Archiopactwa Cysterskiego w Jędrzejowie, będącym ewenementem na skalę europejską i  dwuznaczkowa druga część tryptyku „Światowe Dni Młodzieży” – zapowiadająca spotkanie papieża Franciszka z młodzieżą świata w 2016 r. w Krakowie.  W Księdze znajdują się także znaczki celebrujące ważne dla Polaków wydarzenia: 75. rocznica Zbrodni Katyńskiej, 70. rocznica zakończenia II wojny światowej, 50. rocznica orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich czy 250-lecie Teatru Narodowego w Warszawie.

„Księga znaczków” to jeden z najważniejszych produktów promocyjnych Poczty Polskiej. Od początku powstaje we współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. Obejmuje w formie specjalnego albumu wszystkie znaczki pocztowe danego roku emisyjnego wraz z technicznym i merytorycznym opisem w języku polskim i angielskim.

Atrakcyjna szata graficzna oraz wysoka jakość techniczna sprawiają, że „Księga Znaczków Pocztowych” jest pożądanym wydawnictwem filatelistycznym, cieszącym się dużym zainteresowaniem wśród klientów oraz partnerów Poczty Polskiej.

Księga ze znaczkami wyemitowanymi w 2009 roku, a wydana w 2010, otrzymała nagrodę Złotego Gryfa (2011) w XV Ogólnopolskim Konkursie Reklamy w kategorii produkt informacyjno-reklamowy organizowanym przez Izbę Druku.