Poczta Polska: znaczki „1050. rocznica Chrztu Polski” już są w ofercie

Poczta Polska w roku jubileuszowym wprowadziła do obiegu emisję filatelistyczną „150. Rocznica Chrztu Polski”. Na znaczkach – w bloku o wartości 6 zł i czarnodruku o wartości 10 zł przedstawiony jest fragment obrazu Jana Matejki „Zaprowadzenie chrześcijaństwa” (z 1889 roku).

Walory te trafiły do sprzedaży w nakładzie 300 tysięcy egzemplarzy w bloku oraz 30 tys. szt. czarnodruku na papierze fluorescencyjnym. Autorami  emisji są Karol Tabaka (projekt graficzny) oraz Przemysław Krajewski (ryt).

Pierwsze informacje o chrzcie naszego państwa pochodzą, m.in. z dzieła Kronika i czyny książąt czyli władców polskich Galla Anonima. Atrakcyjnie wyemitowane znaczki Poczty Polskiej upamiętniają to wydarzenie.

To i inne wydawnictwa Poczty Polskiej można nabyć w wyznaczonych placówkach Poczty Polskiej i sklepie internetowym: filatelistyka.poczta-polska.pl