Poczta Polska: 250 tys. wniosków w Programie Rodzina 500 plus dostępnych w placówkach

Rodziny składające wniosek o wypłatę świadczeń w ramach Programu Rodzina 500 plus mogą to zrobić w placówkach Poczty Polskiej. Spółka udostępniła 250 tys. wydrukowanych wniosków. To propozycja zwłaszcza dla rodzin z mniejszych miejscowości, gdzie dostęp do Internetu jest ograniczony. Jednocześnie Poczta Polska poprzez Bank Pocztowy oferuje obsługę wniosków online.

Poczta Polska jest partnerem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wdrożenia i obsługi programu świadczeń Rodzina 500 plus. Dla tych rodzin, które wolą wypełnić papierowe wnioski i bez wizyty w gminnych ośrodkach je wysłać, Poczta Polska przygotowała w swoich placówkach wydrukowane formularze.

Wygodą dla klientów, oprócz przelewów na konta w Banku Pocztowym,  jest także możliwość otrzymania świadczeń przekazem pocztowym do domu i bezpośrednio w placówce. Z wypłaty świadczenia przekazem pocztowym mogą korzystać także gminne ośrodki pomocy społecznej.

Poczta Polska w ramach współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  zaoferowała  punkty informacyjne w placówkach pocztowych. Spółka przygotowała dla klientów specjalną stronę pocztapolskarodzina.pl na której znajdują się wszystkie najważniejsze informacje o programie i dedykowanych dla niego produktach Grupy Poczty Polskiej. Osoby niesłyszące mogą uzyskać na stronie www Poczty pomoc w wypełnieniu wniosku o przystąpieniu do Programu dzięki funkcji video czat. Poczta Polska uruchomiła również Infolinię - 436 500 500 - dedykowaną programowi  Rodzina 500 Plus.