Rodzina 500 plus: Poczta Polska wydała specjalna kartkę pocztową ze znakiem opłaty

Poczta Polska wprowadziła 1 kwietnia do obiegu kartkę pocztową emisji: Rodzina 500 plus. Poczta Polska jest partnerem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wdrożenia i obsługi programu świadczeń RODZINA 500 Plus.

Kartka, którą zaprojektowała artysta plastyk Agnieszka Sancewicz, będzie dostępna w placówkach pocztowych. Opracowanie graficzne zostało wykonane na podstawie materiałów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kartka ma wymiary 148 x 105 mm i jest wydrukowana jednostronnie, techniką offsetową, na kartonie białym, w nakładzie 22 tysięcy sztuk.

Poczta Polska oferuje polskim rodzinom kompleksową obsługę w ramach Programu Rodzina 500 Plus. Główne atuty Spółki to unikalny dostęp do wszystkich obywateli, możliwość zapewnienia wszechstronnej obsługi od wniosku do wypłaty oraz bezpieczna oferta produktów oszczędnościowo - ubezpieczeniowych skierowanych do rodziców.