Poczta Polska: w listopadzie 158 wygranych przetargów

W listopadzie 2013 r. Poczta Polska wygrała 158 przetargów  na kwotę ponad 100 mln. złotych. W ramach pozyskanych kontraktów Poczta Polska zajmie się m.in. doręczeniem nadawanej korespondencji, paczek i przesyłek kurierskich.

Wśród pozyskanych przez spółkę w listopadzie klientów są m.in.: Kancelaria Senatu, Urząd Patentowy RP, Izba Celna oraz PGNiG S.A. - w przypadku którego oferta Poczty okazała się korzystniejsza od propozycji złożonych przez InPost i PGP.

– To dlatego, że skutecznie identyfikujemy potrzeby rynku, dlatego też proponowana przez nas oferta cieszy się zainteresowaniem. Koncentrujemy się na podnoszeniu standardów oraz optymalizacji kosztów proponowanych rozwiązań – następstwem tych działań są zawierane kontrakty – mówi Łukasz Gołębiowski, Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży w Poczcie Polskiej.

W okresie od stycznia do listopada 2013 r. Poczta Polska wygrała ponad 1 000 postępowań przetargowych na kwotę ok. 1,4 mld zł.

Poczta Polska konsekwentnie realizuje przyjętą strategię rozwoju. Wynik brutto Grupy Kapitałowej w 2012 roku wyniósł 163 mln zł, natomiast w ujęciu porównywalnym, które uwzględnia wzrost składki rentowej ZUS o 2 p.p. zbliżył się do 230 mln zł, co oznacza wzrost o 7% względem 2011 roku. Wskaźnik ROE netto Grupy Kapitałowej osiągnął 8,8% i jest o blisko 100% wyższy od wyniku z 2010 roku.

Równocześnie Poczta Polska obniża koszty – w odniesieniu do roku ubiegłego nastąpiła redukcja kosztów o ponad 170 mln zł. W 2012 roku łączne inwestycje rozwojowe oraz pracownicze w Poczcie Polskiej wyniosły ponad 150 mln zł.

Strategia Poczty Polskiej zakłada utrzymanie pozycji lidera na rynku usług listowych pomimo ogólnoświatowej tendencji spadkowej i liberalizacji rynku. Niekorzystne tendencje Spółka z powodzeniem rekompensuje, dzięki elastycznej ofercie i ofensywie produktowej. Co istotne w zeszłym roku oprócz zmian i inwestycji w znaczący sposób Poczta poszerzyła ofertę w zakresie usług kurierskich i e-usług. Firma położyła także nacisk na działania w ramach Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej.