Poczta Polska z domem mediowym

Poczta Polska wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na świadczenie usług mediowych. Wybrany dom mediowy - MindShare Polska Sp. z o.o. - ma zapewnić kompleksowe wsparcie w zakresie planowania i zakupu mediów.

Do ogłoszonego publicznie, zgodnie z wymogami Prawa zamówień publicznych, przetargu zgłosiło się 9 oferentów. Najkorzystniejsza oferta firmy MindShare Polska Sp. z o.o.- otrzymała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach: cena oraz strategia mediowa.

- Współpraca z domem mediowym pozwoli na prowadzenie bardziej intensywnych działań komunikacyjnych przy promowaniu usług i produktów Poczty Polskiej S.A. - mówi Marcin Szymkowiak, dyrektor Biura Promocji i Marketingu w Poczcie Polskiej.