Poczta Polska uruchomiła placówkę z certyfikatem „Obiekt bez barier”

W Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie Jeziornej pod Warszawą działa już placówka pocztowa nowego modelu z certyfikatem „Obiekt bez barier”. Placówka jest dostosowana do potrzeb klientów z niepełnosprawnością i obsługiwana przez osoby niepełnosprawne.  

W nowej placówce dla klientów – osób poruszających się na wózkach inwalidzkich  zaprojektowano szereg udogodnień, m. in. miejsce do obsługi na odpowiedniej wysokości.  Również pracownicy – osoby niepełnosprawne nie napotkają w czasie pracy na żadne bariery. Wszystkie meble, urządzania sanitarne, regulatory, włączniki, przestrzenie manewrowe na zapleczu są usytuowane tak by można było z nich wygodnie korzystać.
- Poczta Polska chce dołączyć do czołówki firm społecznie odpowiedzialnych. Dla nas oznacza to m.in. ciągle zwiększanie dostępności produktów i usług dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych. Operator narodowy musi myśleć o potrzebach wszystkich swoich klientów – podkreśla Jerzy Jóźkowiak, prezes Poczty Polskiej.

Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Integracja, która będzie audytować i certyfikować wszystkie modelowe placówki pocztowe, w tym placówki zlokalizowane w miejscach, w których z usług Poczty korzysta wiele osób niepełnosprawnych.
- Cieszę się bardzo z faktu, iż Poczta Polska dołącza do grona firm otwartych na niepełnosprawność.  Jest to długi proces jednak jakże ważny z perspektywy naszego środowiska. Osoby z niepełnosprawnością wciąż na swej drodze napotykają na wiele barier dlatego tak bardzo cieszy mnie fakt, że razem zmierzamy w kierunku Integracji, by niepełnosprawność nie była barierą – mówi Piotr Pawłowski , Prezes INTEGRACJI.

Poczta Polska dla niepełnosprawnych

Obecnie placówki pocztowe są dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami prawa pocztowego. Udogodnieniem oferowanym przez Pocztę dla osób niepełnosprawnych jest możliwość korzystania z powszechnych usług pocztowych za pośrednictwem listonoszy. Osoby niepełnosprawne poprzez pracownika poczty i bez wychodzenia z domu mogą przekazać przesyłkę do nadania oraz wpłaty na rachunki bankowe.
W ofercie Poczty Polskiej są także dwa produkty dedykowane wyłącznie osobom niepełnosprawnym.  Jednym z nich jest przesyłka do odczytu przez osoby niewidome lub ociemniałe, drugim tzw. cekogram, czyli druki nadawane w stanie otwartym oraz płytki ze znakami cekograficznymi.

Od 2011 r. osoby niepełnosprawne o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które chcą wziąć udział w wyborach mogą także głosować korespondencyjnie za pośrednictwem Poczty.

INTEGRACJA - ogólnopolska organizacja pozarządowa, aktywnie działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów. Powstała w 1994 roku z inicjatywy Piotra Pawłowskiego, twórcy i redaktora magazynu „Integracja”. Fundacja stawia sobie za cel tworzenie sprzyjających warunków, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością będą mogły uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym w jak najszerszym zakresie.