Współpraca z PKO BP możliwa bez zmian w akcjonariacie Banku Pocztowego

Poczta Polska widzi możliwości wzmocnienia współpracy z PKO BP przy zachowaniu obecnej struktury akcjonariatu w Banku Pocztowym.

Poczta Polska proponuje powołanie zespołów roboczych zajmujących się projektowaniem ram współpracy.

W dniu dzisiejszym Zarząd Poczty Polskiej S.A. przekazał Bankowi PKO BP odpowiedź na ofertę PKO BP w sprawie zakupu przez PKO BP wszystkich akcji Banku Pocztowego posiadanych przez Pocztę Polską oraz podjęcia długoterminowej współpracy strategicznej pomiędzy Pocztą Polską i PKO BP.

Kierując się interesem Poczty Polskiej, której strategia opiera się w dużym stopniu na rozwoju usług bankowo-ubezpieczeniowych w Poczcie Polskiej, interesem Skarbu Państwa będącego głównym akcjonariuszem PKO BP i wyłącznym właścicielem Poczty Polskiej, oraz wynikami finansowymi przeprowadzonych analiz, Zarząd Poczty Polskiej poinformował Zarząd PKO BP o decyzji o nieprzyjęciu oferty zakupu akcji Banku Pocztowego przez PKO BP.

Jednocześnie Zarząd Poczty Polskiej dostrzegając możliwe korzyści wynikające ze współpracy Poczty Polskiej i PKO BP, przyjął propozycję współpracy pomiędzy PKO BP i Pocztą Polską; przy zachowaniu dotychczasowej struktury akcjonariatu Banku Pocztowego.

Zarząd Poczty Polskiej zaproponował utworzenie zespołów roboczych zajmujących się projektowaniem ram współpracy i oceną potencjału możliwej do uzyskania wartości dodanej.

Zarząd Poczty Polskiej zwrócił się do PKO BP z propozycją dokapitalizowania Banku Pocztowego przez Pocztę Polską i PKO BP, co pozwoli Bankowi Pocztowemu zwiększać swoją wartość, i co – w ocenie Poczty Polskiej – leży w interesie jego akcjonariuszy.

Zarząd Poczty Polskiej uważa, że utrzymanie Banku Pocztowego w strukturze Poczty Polskiej maksymalizuje wartość dla Skarbu Państwa RP; w aspekcie finansowym, społecznym i cywilizacyjnym.

„Bank Pocztowy w Grupie Kapitałowej Poczty Polskiej zwiększa szanse na zapewnienie stabilności krajowej sieci pocztowej, która ma fundamentalne znacznie dla świadczenia pocztowych usług powszechnych. To także szansa na uproszczenie i rozszerzenie dostępu do usług świadczonych przez instytucje państwowe oraz rozwiązań e-government w przyszłości.” - powiedział Jerzy Jóźkowiak, Prezes Poczty Polskiej.

Bank PKO BP kontroluje 25 proc. plus dziesięć akcji Banku Pocztowego. PKO BP zaproponował odkupienie pozostałych akcji w Banku Pocztowym i rozwój sprzedaży produktów bankowych poprzez sieć Poczty Polskiej.