3 mln złotych przyspieszy doręczanie przesyłek

Poczta Polska otrzymała od Światowego Związku Pocztowego blisko 900 tys. USD (około 3 mln złotych) na rozbudowę systemu badania terminowości. Poczta zamontuje przenośny sprzęt do pomiaru w 100 największych placówkach oddawczych i 20 pomocniczych węzłach ekspedycyjno-rozdzielczych. Dokładny nadzór nad testowymi przesyłkami  umożliwi dalszą poprawę terminowości usług pocztowych.


Za otrzymane pieniądze Poczta Polska kupi bramki rejestrujące do montażu w placówkach pocztowych z największymi rejonami doręczeń, pomocniczych węzłach i transpondery umieszczane w przesyłkach kontrolnych. A to przełoży się na dokładną informację na jakim etapie procesu logistycznego są ewentualne opóźnienia.


Przesyłki szybciej dotrą do klientów


- Rozbudowany system monitoringu pozwoli na szybką diagnozę sytuacji i natychmiastową reakcję w przypadku stwierdzenia, że w danej placówce nastąpiło opóźnienie w dostarczeniu przesyłek listowych – mówi Paweł Włoch, członek zarządu Poczty Polskiej, odpowiedzialny za jakość świadczonych usług pocztowych  - Teraz znacznie łatwej będzie można sprawdzić, czy przesyłka weszła z opóźnieniem do pomocniczego węzła ekspedycyjnego czy do placówki pocztowej.  Dzięki rozbudowie systemu nasi klienci będą po prostu jeszcze szybciej otrzymywali przesyłki. Przenośne systemy do monitoringu będziemy instalować w tych placówkach, w których można usprawnić logistykę przesyłek. Szybko ustalimy na jakim etapie dochodzi od opóźnień i kto za to odpowiada- mówi Paweł Włoch.
Poczta otrzymała pieniądze z Funduszu Światowego Związku Pocztowego na rzecz poprawy jakości.   


Od czerwonej skrzynki do placówki


W przesyłkach kontrolnych respondenci umieszczają tzw. transpondery posiadające swój własny kod identyfikacyjny, natomiast w specyficznych punktach drogi (główne sortownie, sortownie pomocnicze, placówki pocztowe), którą mają przebyć te przesyłki instalowane są anteny wysyłające sygnały. Sygnały te są odbierane przez transpondery, które z kolei wysyłają sygnał radiowy zawierający ich kod. Czytnik umieszczony w miejscu odczytywania (zwanym bramką) odbiera sygnał i dzięki niemu rejestruje numer identyfikacyjny oraz czas i miejsce gdzie znajduje się przesyłka. Zarejestrowane dane są automatycznie przekazywane do jednostki głównej i zachowywane  wraz z danymi pochodzącymi z innych bramek. Wszystkie zarejestrowane dane przekazywane są regularnie do jednostki centralnej, która tworzy jedną wspólną bazę danych. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie jasnej informacji o drodze jaką przebyła przesyłka od momentu jej wrzucenia do typowej czerwonej skrzynki pocztowej  do dostarczenia jej do placówki pocztowej.

Badania wykonywane są w systemie ciągłym czyli codziennie. Rocznie jest to kilka tysięcy przesyłek zagranicznych i ponad 50 tysięcy przesyłek krajowych.


Pozytywny trend


Już w 2011 roku w porównaniu z rokiem 2010 odnotowano znaczącą poprawę wyników terminowości doręczeń zarówno przesyłek listowych, jak i paczek pocztowych dla każdego z celów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Ostatni raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej po pierwszej połowie tego roku dowodzi, że i w tym roku poprawa terminowości jest znacząca. Raport UKE za pierwsze półrocze stwierdza, że już  w 2011 roku terminowość uległa znacznej poprawie w stosunku do 2010 roku.  A w segmencie paczek ekonomicznych wynosi 100 proc.