Największy kontrakt w historii rynku pocztowego

Konsorcjum Poczty Polskiej, PTK Centertel i Itella Polska Information  podpisało umowę z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego na  wydruk, konfekcjonowanie, archiwizację fizyczną oraz cyfrową, a także doręczanie korespondencji. Wartość kontraktu to 353 mln złotych w ciągu 8 lat. Podpisana umowa to kolejny krok Poczty Polskiej w umocnieniu pozycji na rynku klienta biznesowego.

Umowa jest wynikiem przetargu ogłoszonego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD). Zamówienie jest największym wartościowo w historii polskiego rynku pocztowego.- Podpisana umowa to sygnał, że w przededniu formalnej liberalizacji rynku pocztowego jesteśmy w stanie zaoferować atrakcyjne ceny i wysoką jakość mierzoną w biznesie pocztowym i logistycznym wskaźnikami terminowości oraz doręczalności. To także dowód, że Poczta Polska, realizując program restrukturyzacji firmy, uzyskała zdolność skutecznej walki na wolnym rynku – podkreśla Łukasz Gołębiowski, dyrektor pionu ds. klienta biznesowego i instytucjonalnego w Poczcie Polskiej.
Oferta Poczty Polskiej była cenowo i jakościowo lepsza od innych ofert złożonych przez kluczowych graczy na tym rynku. Warunki zaproponowane przez Konsorcjum, w którym Poczta Polska jest liderem, okazały się najkorzystniejsze według ceny, wydajności procesów przygotowania korespondencji i terminu rozpoczęcia współpracy.
Poczta Polska zaoferowała nowatorskie, kompleksowe i przyjazne klientowi usługi, pozwalające na zmniejszenie złożoności procesowej działalności klienta.

Czego dotyczy umowa?

Konsorcjum zajmie się kompleksową obsługą wydruku, konfekcjonowania, kopertowania i doręczania korespondencji związanej z prowadzeniem przez GITD postępowań w sprawach o wykroczenia dotyczące naruszania przepisów drogowych takich jak przekraczanie przez kierujących pojazdami dopuszczalnych prędkości jazdy czy nie stosowanie się do sygnałów świetlnych. Dodatkowo, przewidziano również obsługę m.in. dokumentów odesłanych, czyli skanowanie oraz wprowadzanie danych zawartych na zwrotnych potwierdzeniach odbioru, zwrotnych pokwitowaniach odbioru i oświadczeniach.
W ramach umowy obsługiwana będzie korespondencja generowana przez jednostki GITD: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (kontrole prędkości) i Biuro ds. Elektronicznego Poboru Opłat (opłaty elektroniczne za przejazd po drogach krajowych).

Poczta Polska realizuje strategię


Poczta Polska skutecznie walczy o rynek dla firm. Intensywne działania sprzedażowe Spółki na rynku Klienta biznesowego i instytucjonalnego przynoszą efekty. W ostatnim czasie Poczta Polska pozyskała ważnych klientów na rynku usług listowych i paczkowych. Są to przedsiębiorstwa z branż telekomunikacyjnej, kosmetycznej, a także instytucje finansowo-bankowe i duże sieci handlowe. Firma zwiększa swój udział w rynku usług listowych, proponując wymierne korzyści biznesowe m.in. konkurencyjne, rynkowe stawki i rozwinięty system logistyczny obejmujący największą w Polsce sieć placówek i służbę doręczeń. Działania te prowadzone są w ramach konsekwentnej realizacji Strategii Poczty Polskiej