Poczta Polska

17.01.2017

W tym roku doręczymy sądom prawie 40 milionów elektronicznych potwierdzeń odbioru

Od początku roku przesyłki z Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru nadawane przez sądy są obsługiwane na terenie całego kraju. Tym samym sukcesem zakończyło się wdrożenie projektu "Mobilny Listonosz". Biorąc pod uwagę innowacyjność rozwiązania, zakres i obszar wdrożenia oraz ilość pozyskanych urządzeń, jest to największy tego typu projekt w Europie.

W procesie doręczania przesyłek wykorzystywanych jest 21 tys. tabletów wyposażonych w aktywny rysik, umożliwiający rejestrowanie indywidualnych cech składanych podpisów. Do placówek pocztowych trafiło również ponad 10 tys. urządzeń typu signature pad przeznaczonych do potwierdzania odbioru przesyłek awizowanych w ponad 7 tys. lokalizacji. Poczta Polska szacuje, że listonosze będą doręczać ponad 3 mln przesyłek z EPO miesięcznie.

Wdrożenie EPO polega na zastąpieniu Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru w formie papierowej zapisem cyfrowym. Dowodem doręczenia przesyłki jest elektroniczny formularz potwierdzenia odbioru, opatrzony odręcznym podpisem odbiorcy składanym na ekranie urządzenia mobilnego za pomocą rysika. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie skrócony zostaje cykl obiegu korespondencji, ponieważ przesłanie dowodu doręczenia do nadawcy następuje za pośrednictwem łączy teleinformatycznych natychmiast po złożeniu podpisu przez adresata przesyłki.

– Obsługa korespondencji wymiaru sprawiedliwości przez Pocztę Polską to gwarancja solidności usługi i bezpieczeństwa powierzonych listów. Wprowadzenie Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru na terenie całego kraju pozwoli przyspieszyć pracę sądów i ułatwi życie milionów Polaków. Technologia zastosowana w projekcie „Mobilny Listonosz” może być z powodzeniem wykorzystywana przy świadczeniu przez Pocztę innych usług z zakresu e-administracji powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i  budownictwa.

Aplikacja Mobilny Listonosz stwarza szereg możliwości w zakresie świadczenia usług publicznych, jak i wzbogacania oferty komercyjnej Poczty Polskiej. Liczba przesyłek z EPO miesięcznie będzie sukcesywnie wzrastać, w miarę przechodzenia kolejnych oddziałów sądów na elektroniczną formę nadawania korespondencji oraz zawierania porozumień z kolejnymi podmiotami, które wyrażają chęć korzystania z EPO. Docelowo wszystkie przesyłki rejestrowane doręczane będą z wykorzystaniem elektronicznego potwierdzenia odbioru.

– Zakończyliśmy wdrożenie projektu, który poprawi szybkość działania sądów, ułatwi pracę doręczycieli, zwiększy satysfakcję klientów, a także podniesie konkurencyjność Poczty w wymiarze biznesowym. Dalej pracujemy nad rozwijaniem możliwości aplikacji „Mobilny Listonosz”, chcemy, aby w niedalekiej przyszłości stała się ona platformą skupiającą wiele innowacyjnych usług Poczty Polskiej  powiedział Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej.

Równolegle z realizacją kontraktu sądowego wdrażana jest obsługa przesyłek nadawanych przez komorników. Trwają również negocjacje z innymi podmiotami zainteresowanymi doręczaniem korespondencji z EPO. Poczta planuje stopniowe rozbudowywanie aplikacji "Mobilny Listonosz". Obecnie oprócz przesyłek z EPO na urządzeniach mobilnych można rejestrować kary SIM. Wkrótce na tabletach pojawi się aplikacja do sprzedaży ubezpieczeń.

Dodatkowe informacje: