O Poczcie Polskiej

TOTUS dla Poczty Polskiej

Poczta Polska została laureatem nagrody TOTUS 2015 . W sobotę 10 października 2015 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dorocznych nagród TOTUS 2015 Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. ...

Czytaj więcej

Poczta Polska nagrodzona w konkursie Human Capital Awards 2015

Poczta Polska jako Narodowy Operator Pocztowy zatrudnia blisko 80 tys. pracowników na umowach o pracę. Spółka inwestuje w swoich pracowników. Realizuje szereg projektów rozwojowych wspierających kluczowe obszary kompetencyjne pracowników – wszystkie te elementy złożyły się na decyzję Kapituły Konkursu o przyznaniu Poczcie Polskiej nagrody Human Capital Awards 2015. ...

Czytaj więcej

Komunikat po posiedzeniu Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A.

W dniu 7 października 2015 r. Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. rozstrzygnęła konkurs na stanowisko Wiceprezesa – Członka Zarządu, powierzając tę funkcję Panu Rafałowi Krzemieniowi, który obejmie stanowisko w dniu 12 października 2015 r. Pan Rafał Krzemień jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kierunków podyplomowych z dziedziny rachunkowości...

Czytaj więcej